Poprawa transportu drogą wodną

Spośród dziesięciu śluz wymagających pracy, śluzy Zeltingen i Fankel zostały już poszerzone i oddane do użytku. W przypadku śluzy Trier, prace budowlane obejmują przedłużenie górnego i dolnego basenu portowego do długości 225 m, przeniesienie wodowskazu Trier, budowę nowego centrum kontroli śluz Zeltingen, Wintrich, Detzem i Trier, a także działania w zakresie kompensacji ekologicznej w porcie łodzi sportowych Monaise.

Górny basen portowy oraz główne pirsy w basenie górnym i dolnym, zostaną wybudowane przy zastosowaniu grodzic stalowych ArcelorMittal Europe - Long Products, produkowanych w hucie Belva. Pojedyncza zakotwiczona ściana szczelna PU®22 zostanie zastosowana dla górnego basenu portowego, a w basenie dolnym, do czasu ukończenia budowy nowej śluzy, zostaną zbudowane grodze z grodzic stalowych AS 500 z okrągłymi komorami wypełnionymi piaskiem lub innym materiałem.  Pod koniec budowy nowej śluzy zostaną one zdemontowane.

Budowa mostu na Mozeli nadal trwa, a jej zakończenie przewiduje się na kwiecień 2020 roku. W przypadku śluzy Trier, zakończenie budowy powinno nastąpić przed końcem 2019 roku.

Produkty długie ArcelorMittal zwiększają mobilność na rzece Mozela

Rzeka Mozela, długa na 560 km, jest główną europejską drogą wodną przecinającą Francję, Luksemburg i Niemcy. W kwietniu 2020 roku, na francuskim brzegu rzeki, powstanie nowy most kompozytowy ze stali i betonu. Jest on budowany z kształtowników firmy ArcelorMittal Europe – Long Products, wykorzystywanych w dźwigarach skrzynkowych całkowicie prefabrykowanych przez Centrum Serwisowe Steligence® w Luksemburgu. Około 200 km od tego miejsca, na niemieckim brzegu Mozeli, instalowane są nowe śluzy wykorzystujące grodzice ArcelorMittal.


Bezpieczniejszy i dogodniejszy dostęp do rzeki

Stan techniczny starego mostu w Tonnoy we Francji, zbudowanego w 1942 roku, uległ znacznemu pogorszeniu, co sprawia że nie jest on już zgodny z najnowszymi standardami dotyczącymi ruchu pojazdów. Nowy 92-metrowy most, ze swoją kładką dla pieszych i rowerzystów oraz szerszą przeprawą dla ruchu drogowego, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Most ograniczy również oddziaływanie na koryto Mozeli i zapewni lepszy przepływ wody, dzięki obecności trzech filarów zamiast czterech.

W przypadku śluz w Niemczech, istniejące rozwiązanie nie spełnia aktualnych wymagań co do wymiarów, co wpływa na wydłużenie czasu przeprawy przez śluzy. Jest to poważny problem, zwłaszcza gdy transport towarowy musi dzielić tą samą trasę z licznymi turystycznymi łodziami wycieczkowymi. Rozwiązaniem będzie wyposażenie istniejących śluz w drugą komorę, o większych wymiarach (210 m x 12,5 m). Dzięki temu rozwiązaniu śródlądowe drogi wodne, jako ekologiczne i ekonomiczne drogi transportu, staną się jeszcze bardziej atrakcyjne, co również wzmocni reputację tego obszaru gospodarczego.

Stal S460M: kluczowa przewaga w zdobyciu tego projektu mostowego

Na początku września 2019 roku na budowie mostu Tonnoy nastąpił ogromny postęp: dostarczono i zamontowano dźwigary skrzynkowe. Dźwigary, wykonane i pomalowane w Centrum Serwisowym Steligence®, składają się z 24 kształtowników w gatunku stali S460M, wyprodukowanych w hucie ArcelorMittal Europe - Long Products w Differdange. Mierzą od 30,5 do 35,4 metrów i ważą łącznie 187 ton.

Zastosowanie gatunku stali konstrukcyjnej S460M pozwoliło na zmniejszenie masy, co stanowiło przewagę konkurencyjną w tym projekcie, gdzie most początkowo miał być całkowicie zbudowany z betonu. Dzięki stali ArcelorMittal znacznie skrócono czas budowy i obniżono koszty, ponieważ nie było potrzeby wykonywania szalunków, piaskowania czy spawania.

Do montażu 12 dźwigarów (ośmiu dźwigarów z dwiema belkami o długości 29,85 metrów oraz czterech dźwigarów z dwiema belkami o długości 35 metrów) zastosowano dźwig przystosowany do podnoszenia ładunków o wadze do 220 ton. Transport został zorganizowany przez Centrum Serwisowe Steligence® za pośrednictwem firmy transportowej MKTS. Ten specjalny transport wymagał asysty samochodów do pilotowania oraz luksemburskich i francuskich służb.

Tekst: ArcelorMittal Europe Communications
Zdjęcia: ArcelorMittal Europe