Zaktualizowany certyfikat BES 6001 "Odpowiedzialne Pozyskiwanie" - dostępny na Constructalii!

Firma ArcelorMittal Europe - Long Products jest certyfikowana w ramach standardu BRE Environmental & Sustainability certyfikatem BES 6001. Jest to standard obowiązujący na rynku budowlanym w Wielkiej Brytanii, wykazujący zaangażowanie firmy w zrównoważone zaopatrzenie.

Odpowiedzialne pozyskiwanie produktów budowlanych zapewnia całościowe podejście do zarządzania produktem od momentu, w którym wydobywane są surowce do jego wytworzenia, poprzez proces produkcji i przetwarzanie.

Certyfikat BES 6001

Certyfikacja obejmuje całe portfolio firmy ArcelorMittal Europe – Long Products, w tym kątowniki, kształtowniki, belki, szyny, grodzice, pręty gorącowalcowane, pręty zbrojeniowe i druty.

Norma BES 6001, opracowana przez zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii organizację badawczą BRE (Building Research Establishment), wymaga od producentów branży budowlanej udowodnienia, że ich produkty są wytwarzane z odpowiedzialnie pozyskanych materiałów. W celu sprawdzenia czy producenci spełniają wymagane kryteria, stosuje się proces niezależnej oceny strony trzeciej, obejmujący schemat organizacyjny, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz różne aspekty środowiskowe i społeczne. Producenci muszą również wykazać zrównoważoną działalność swoich dostawców surowców.

Certyfikat w języku angielskim dostępny jest w lewej kolumnie lub w naszej Bibliotece dokumentów!


Tekst: Constructalia

Zdjęcia:  BRE Environmental & Sustainability Standard