Nagroda środowiskowa FEDIL 2019 przyznana ArcelorMittal Luxembourg

Pod koniec 2019 roku firma ArcelorMittal Luxembourg otrzymała nagrodę w dziedzinie ochrony środowiska od federacji biznesowej FEDIL za swój zakład, który odzyskuje nadmiar ciepła wytworzonego podczas produkcji grodzic stalowych na terenie ArcelorMittal Belval.

Odpowiednik ogrzania 4000 domów rocznie

W czerwcu 2018 roku wicepremier i minister ekologii Étienne Schneider oraz prezes zarządu ArcelorMittal Luxembourg Michel Wurth spotkali się w celu inauguracji zakładu odzysku nadwyżek ciepła.

Od momentu inauguracji ciepło emitowane przez hutę zasila dzielnice Belval, Nonnewisen i Summit. Podłączonych jest 200 użytkowników, co pokrywa 70% potrzeb grzewczych sieci SUDCAL.

„To wielka duma, że ten projekt, owoc wzorowej współpracy między podmiotem przemysłowym, państwem i operatorem energii, został ukoronowany taką nagrodą. Zmniejszenie naszego wpływu na środowisko jest jednym z głównych założeń naszej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegowej, realizowanej przez grupę w Luksemburgu. Dzięki temu projektowi wykazaliśmy, że łączenie uzupełniających się talentów w celu kontroli wpływu przemysłu na środowisko działa! Inicjatywa ta stwarza wielkie perspektywy dla innych podmiotów w Luksemburg, które będą mogły czerpać z niego inspirację do jego powielania”, mówi Roland Bastian, dyrektor zarządzający ArcelorMittal Luxembourg.

Redukcja emisji CO2

Na terenie zakładu w Belval znajduje się stalownia oraz dwie walcownie, w tym obiekt zwany „Train 2”. Obiekt posiada piec grzewczy do podgrzewania półproduktów do temperatury 1300°C, a od ubiegłego roku jego opary wykorzystywane są do zasilania sieci grzewczej SUDCAL. Opary o temperaturze 400°C wysyłane są do rekuperatora w celu podgrzania wody, która jest następnie kierowana do wymiennika ciepła typu woda/woda, gdzie woda jest ostatecznie gotowa do wysłania do domów ogrzewanych przez sieć SUDCAL.

Dzięki ponownemu wykorzystaniu tej energii ArcelorMittal Luxembourg przyczynia się do zmniejszenia krajowego zużycia energii Wielkiego Księstwa Luksemburga, a tym samym pozwala SUDCAL na zmniejszenie wpływu na środowisko do 5000 ton CO2 rocznie.

Tekst: ArcelorMittal Luxembourg, Constructalia
Zdjęcia: ArcelorMittal Luxembourg
Film: FEDIL