Kolejne kroki

Pierwszy etap audytu obejmie zakłady w Belgii, Niemczech, Hiszpanii i Francji. Po początkowej fazie częścią programu staną się kolejne zakłady ArcelorMittal zlokalizowane na całym świecie.

W 2020 roku ResponsibleSteel™ wprowadzi standard certyfikacji wyrobów stalowych, który obejmie restrykcyjne wymagania dotyczące łańcucha dostaw surowców. ArcelorMittal będzie nadal odgrywać aktywną rolę w rozwoju tego aspektu programu.

Stal jest najczęściej stosowanym materiałem na świecie, a ci, którzy używają jej w transporcie, motoryzacji, infrastrukturze, opakowaniach, budownictwie, energetyce i sprzęcie AGD, mają coraz większe oczekiwania, że materiały, z którymi pracują, są odpowiedzialnie pozyskiwane i produkowane. ResponsibleSteel™, pierwszy na świecie system certyfikacji odpowiedzialnego pozyskiwania stali, ma na celu spełnienie tych oczekiwań.

ArcelorMittal inwestuje w nowy program zrównoważonego rozwoju w całej Europie

Firma ArcelorMittal ogłosiła niedawno plany wprowadzenia nowego programu zrównoważonego rozwoju w całej Europie. Ma on na celu zapewnienie certyfikacji ResponsibleSteel ™ dla wszystkich zakładów produkcyjnych ArcelorMittal Europe - Flat Products. 12-miesięczny program pozwoli każdemu zakładowi udowodnić, że procesy produkcyjne ArcelorMittal spełniają rygorystyczne standardy w szerokim zakresie kryteriów społecznych, środowiskowych i rządowych.

Standard ResponsibleSteel™ i certyfikacja: "Serce naszego biznesu"

ResponsibleSteel™ to pierwsza w branży globalna inicjatywa w zakresie standardów i certyfikacji wielu zainteresowanych stron. Jej celem jest zdefiniowanie i promowanie odpowiedzialnych praktyk, mających na celu poprawę:

  •     Zmian klimatu i emisji gazów cieplarnianych
  •     Gospodarki wodnej i różnorodności biologicznej
  •     Praw człowieka i praw pracowniczych
  •     Relacji ze społecznością i uczciwości biznesowej.


Standard opiera się na 12 zasadach posiadających różnorodne kryteria i wymagania bazowe. Aby otrzymać certyfikat ResponsibleSteel™, każdy zakład produkcyjny zostanie poddany rygorystycznemu audytowi przez niezależną komisję certyfikacyjną, która to ostatecznie podejmie decyzję o certyfikacji.

Geert Van Poelvoorde, CEO ArcelorMittal Europe - Flat Products, mówi: „Odpowiedzialne techniki produkcji oraz wysokie standardy etyczne i biznesowe stają się coraz ważniejsze dla naszych klientów i konsumentów. Sednem naszej działności jest zapewnienie naszym klientom pewności, że sprostamy ich oczekiwaniom dotyczącym zrównoważonego rozwoju, spełniając normy emisji dwutlenku węgla, środowiskowe i społeczne na każdym etapie produkcji. Biorąc pod uwagę duże inwestycje, które już poczyniliśmy w kierunku standardów niskoemisyjnych i środowiskowych w naszych zakładach, jestem przekonany, że powinniśmy uzyskać certyfikację w każdym z naszych zakładów Flat Products w określonym czasie ”.

Tekst: ArcelorMittal
Zdjęcia: ©ResponsibleSteel™
Standard ResponsibleSteel™: ©ResponsibleSteel™