„Na drodze do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla”

Alan Knight, dyrektor generalny ds. odpowiedzialności korporacyjnej w ArcelorMittal, mówi: „Otrzymanie A- od organizacji CDP jest silnym potwierdzeniem prowadzonych przez nas prac nad ryzykiem zmian klimatu i dekarbonizacji przemysłu stalowego. Dzięki inwestycjom w nowe technologie i przełomowe innowacje jesteśmy na drodze do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, zgodnie z porozumieniem paryskim ”.

Pełna lista ocenianych firm, a także inne publicznie dostępne oceny zmian klimatu, są dostępne na stronie internetowej CDP: Ocena CDP

ArcelorMittal w czołówce światowego przywództwa w zakresie działań na rzecz klimatu według CDP

ArcelorMittal został doceniony przez organizację CDP za swoją wiodącą pozycję w zakresie przejrzystości korporacyjnej i działań w zakresie zmian klimatu. Ocenie zostało poddanych ponad 8000 firm na całym świecie, które uzyskały punkty na podstawie danych opublikowanych w 2019 roku. Firma ArcelorMittal uzyskała A- w ocenie zmian klimatu CDP w 2019 roku, co w stosunku do oceny C uzyskanej w 2017 roku, oznacza wyraźną poprawę. Jest to również dowód na to, że firma dołączyła do czołówki liderów w branży.

Wśród 11% najlepszych

Wysoka ocena stawia ArcelorMittal w czołówce 11% najlepszych firm w naszej branży. Ze swoją notą A- firma wypada korzystnie w porównaniu ze średnią światową na poziomie oceny C, europejską średnią regionalną na poziomie C oraz średnią oceną C w sektorze hutnictwa, rafinacji i formowania metalu.

W dążeniu do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla: porfolio technologii niskoemisyjnych ArcelorMittal

Organizacja CDP, stworzona, aby pobudzić ambicje firm oraz zachęcić je do podjęcia korporacyjnych działań na rzecz klimatu, corocznie ocenia tysiące firm. Oceny dokonuje na podstawie danych klimatycznych, publikowanych przez firmy każdego roku dla swoich klientów i inwestorów.  

Pozytywny wynik w ocenie CDP odzwierciedla ambicje ArcelorMittal do znacznego zmniejszenia śladu węglowego do 2050 roku. Jest również odpowiedzią na publikację przez firmę listy potencjalnych szans i zagrożeń związanych z klimatem oraz wysiłki firmy w opracowaniu szerokiego portfolio technologii niskoemisyjnych w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, w tym rozwiązania takie jak:

  • Carbalyst - technologia wychwytująca gazy odlotowe z wielkiego pieca i biologicznie przekształcająca je w bioetanol. Uruchomienie projektu o wartości 120 mln EUR w ArcelorMittal Ghent ma nastąpić w 2020 roku;
  • IGAR – technologia wychwytująca odpadowy dwutlenek węgla (CO2) z wielkiego pieca i przekształcająca go w gaz syntetyczny, który można ponownie wprowadzić do wielkiego pieca zamiast paliw kopalnych, w celu redukcji rudy żelaza. Pilotażowy projekt tej technologii jest opracowywany w ArcelorMittal Dunkirk we Francji;
  • Torero - inwestycja o wartości 40 mln EUR, która ma na celu przekształcenie odpadów drzewnych w bio-węgiel w celu zastąpienia węgla z paliw kopalnych stosowanych obecnie w wielkim piecu. Oczekuje się, że pierwszy demonstracyjny zakład produkcyjny na dużą skalę ArcelorMittal w Gandawie zostanie uruchomiony do końca 2020 roku;
  • Zmniejszenie zużycia rudy żelaza za pomocą wodoru - inwestycja o wartości 65 mln EUR w Hamburgu w celu zwiększenia wykorzystania wodoru do bezpośredniej redukcji zużycia rudy żelaza;
  • Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla - połączenie przełomowych technologii w celu obniżenia kosztów wychwytywania, oczyszczania i skraplania CO2 z gazów odlotowych. Budowa pilotażowego projektu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla - 3D - rozpocznie się w ArcelorMittal Dunkirk w 2020 roku i potrwa do 2021 roku. Instalacja będzie w stanie wychwycić 0,5 tony CO2 na godzinę z gazów pochodzących z produkcji stali;
  • Rozwiązania Steligence® pomagające w projektowaniu i konstruowaniu budynków niskoemisyjnych,
  • Gama rozwiązań S-in motion® pozwalających zmniejszyć masę (elektrycznych) samochodów i ciężarówek bez uszczerbku dla wytrzymałości stali oraz oferta stali specjalistycznych iCARe® do silników elektrycznych.

Tekst: ArcelorMittal Corporate Communications
Zdjęcia: ArcelorMittal