Nowe kolekcje gatunków stali!

Dodaliśmy więcej szczegółów technicznych dotyczących gatunków stali konstrukcyjnych! Sprawdź nasze nowe kolekcje gatunków stali, które zawierają właściwości mechaniczne i chemiczne stali.

 


Stale konstrukcyjne w gatunku S355

Więcej

Zastosowanie stali konstrukcyjnych jest powszechne w szeroko pojętym budownictwie.

Są to stale węglowo-manganowe, o gwarantowanych minimalnych właściwościach mechanicznych i zadowalającej ciągliwości. Stale konstrukcyjne zapewniają dobrą spawalność we wszystkich konwencjonalnych procesach spawania. Oprócz doskonałych właściwości mechanicznych, stale konstrukcyjne mają zadowalające wartości udarności, szczególnie w przypadku +N lub +M.

Gatunki stali o wysokiej wytrzymałości S420 i S460

Więcej

Stale konstrukcyjne w gatunkach S420 i S460 są drobnoziarnistymi, spawalnymi stalami konstrukcyjnymi o wysokiej wytrzymałości.

Stale te stosowane są w elementach spawanych, które muszą wytrzymywać duże naprężenia. Typowe zastosowania to mosty, konstrukcje o dużej rozpiętości, budynki wysokie i inne konstrukcje architektoniczne.

Każdy z tych gatunków ma gwarantowane właściwości udarności w temperaturze -20 ° C (gatunki N lub M) lub w zastosowaniach w niskich temperaturach, w temperaturze -50 ° C (gatunki NL lub ML).

Tekst: Constructalia, ArcelorMittal Europe - Long Products
Zdjęcia: ArcelorMittal Europe - Long Products, Gdańskie Inwestycje Komunalne, OMA/Sebastian van Damme, Chuck Choi/Foster & Partners