Nowy katalog systemu ściany kombinowanej HZ®-M w wersji 2020 jest już dostępny

Nowy katalog został rozszerzony o systemy oparte na najnowszej gamie grodzic królewskich HZ®-M, w połączeniu z ulepszoną generacją profili AZ®-800, które pełnią rolę pośredników. Katalog zawiera nowe dane techniczne potrzebne do projektowania zgodnie z Eurokodem oraz uaktualnioną tabelę dotyczącą odporności na ciśnienie wody.

Nowy profil, katalog i oprogramowanie dla ścian kombinowanych HZ®-M

System ścian kombinowanych z grodzicami królewskimi HZ®-M jest jednym z najbardziej preferowanych rozwiązań dla konstrukcji portowych oraz głębokich wykopów. W ostatnim czasie ofertę poszerzono o nowy profil (HZ 630M), pojawił się również nowy katalog produktów w wersji 2020 i zaktualizowane oprogramowanie.

Nowy profil HZ 630M w systemie ściany kombinowanej HZ®-M

Nowy profil HZ 630M uzupełnia istniejącą ofertę grodzic królewskich HZ®-M. Został opracowany z myślą o zastosowaniach w bardzo trudnych warunkach instalacji grodzic (montaż na zwartym gruncie) oraz do konstrukcji z ograniczeniami wysokości ściany.

Grubość kołnierza HZ 630M wynosi 24,2 mm, a maksymalna wysokość profilu tylko 672 mm (łącznie ze złączami).

Nowy profil jest już dostępny i zastępuje HZ 680M LT.

Oprogramowanie HZM™-AZ® Stresses

Dostępna jest zaktualizowana wersja oprogramowania HZM ™ -AZ® Stresses.

Analiza naprężeń ścian kombinowanych HZM ™/AZ® opiera się na metodzie „projektowania dopuszczalnych naprężeń”. Pozwala użytkownikowi w łatwy sposób wybrać dane rozwiązanie na podstawie momentów zginających i wybranych czynników bezpieczeństwa dla naprężeń stalowych. Użytkownik może również przygotować podstawową listę materiałów dla prostej ściany oporowej.

Nowa aktualizacja oprogramowania obejmuje również: obliczanie właściwości ścian oporowych przy dowolnej kombinacji profili wypełniających AZ® w zakresie od AZ® 12-770 do AZ® 28-700N oraz z nowymi profilami HZ 630M.

Tekst: ArcelorMittal Sheet Piling, Constructalia
Zdjęcia: ArcelorMittal Sheet Piling