Film: ArcelorMittal Poland przetapia stare piece krakowian na stojaki rowerowe dla miasta

Stare piece zmienione w stojaki rowerowe

Stal, podobnie jak złoto, można poddawać recyklingowi bez końca. W Krakowie jest tego świetny przykład.


Jutro bez smogu

ArcelorMittal Poland poddał recyklingowi stal ze starych pieców grzewczych przysłanych przez mieszkańców Krakowa. Zezłomowaną stal przetopiono, a z niej wyprodukowano dla miasta 350 stojaków dla rowerów. Projekt stojaków (przypominających kształtem sukiennice) oraz miejsca ich lokalizacji przy szkołach wyłoniono w internetowym konkursie. Kolejne stojaki ustawiono przy uczelniach i placówkach miejskich.

Mieszkańcy, którzy zrezygnowali ze starych pieców zanieczyszczających powietrze, otrzymali od firmy ArcelorMittal premię i jednocześnie aktywnie przystąpili do inicjatywy „Jutro bez smogu”, programu wsparcia władz Krakowa i lokalnej społeczności na rzecz ograniczenia zjawiska smogu.

Nie tylko środowisko zyska na wymianie starych pieców. Inicjatywa ma również na celu zachęcenie do jazdy na rowerze w Krakowie, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście.

Popieramy - świetna inicjatywa naszych polskich kolegów!

Tekst: ArcelorMittal Europe Communications, Constructalia
Zdjęcia: ArcelorMittal Europe
Video: ArcelorMittal Poland