Cyfryzacja naszego biznesu stalowego

Wartość klienta:

  • przejrzystość i niezawodność łańcucha dostaw
  • zwiększona wydajność i jakość produktu
  • lepsza obsługa i przystępność cenowa
  • wzajemne zaufanie


Wartość przedsiębiorstwa:

  • wykorzystanie środków i ich niezawodność
  • udział w rynku stali o wysokiej wartości dodanej
  • zaangażowana i zorientowana na innowacje siła robocza


Wartość środowiskowa i społeczna:

  • zwiększone bezpieczeństwo
  • zrównoważony rozwój (CO2, woda itp.)
  • zatrudnienie (tworzenie miejsc pracy, rozwój umiejętności).

Cyfryzacja wspomaga dążenie ArcelorMittal do doskonałości we wszystkich obszarach działalności

ArcelorMittal był jednym z pierwszych producentów stali, który przystąpił do rewolucji cyfrowej. Wizją firmy jest stworzenie w pełni cyfrowego przedsiębiorstwa - jednej wirtualnej huty, w której wszystko jest powiązane z korzyścią dla klientów, pracowników i dla samej produkcji. Od logistyki (łańcucha dostaw) po operacje huty, cyfryzacja zmienia sposób w jaki ArcelorMittal odnosi się do bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności, dostaw i obsługi swoich klientów. W 2019 roku firma ArcelorMittal Europe - Flat Products powołała Petera D’haese’a na stanowisko dyrektora ds. technologii cyfrowych (CDO) w celu wsparcia tej cyfrowej podróży firmy.


Podłączone urządzenia przewidują potrzebę konserwacji i zapewniają bezpieczeństwo

Jednym z kluczowych zadań zespołu digitalizacji przemysłowej ArcelorMittal Europe - Flat Products było wykorzystanie technologii w celu poprawy bezpieczeństwa działalności firmy. „Naszym celem było znalezienie najlepszych w swojej klasie rozwiązań cyfrowych, które rozwiązują problemy biznesowe i wspierają nasze procesy przemysłowe, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo naszym pracownikom i klientom” - mówi Peter D’haese.

Nowe urządzenia związane z zachowaniem bezpieczeństwa i do monitoringu wizyjnego, wykorzystujące sztuczną inteligencję, wspierają operatorów podczas wykonywania ich pracy. Narzędzia te zaczynają być również wykorzystywane w szkoleniach, aby zapewnić operatorom wszelkie umiejętności i spójne informacje. Zainicjowano także badanie bardziej inteligentnych środków ochrony indywidualnej, w celu oceny środowiska pracy pracownika. Alerty - wysyłane do operatora lub przełożonego - mają na celu powiadomienie ich o ryzykownym problemie.

Zainstalowano również narzędzia, które umożliwiają „samokontrolę”. „Przykładowo możemy wykorzystać istniejące dane do wykonania obliczeń monitorujących zużycie silnika lub pełnych instalacji, takich jak dźwigi”, mówi Peter D’haese. „Ta analiza dostarcza danych, które pomagają nam przewidzieć, kiedy sprzęt będzie wymagał konserwacji. Zatrzymanie można następnie zaplanować w optymalnym czasie, kiedy będziemy mogli rozwiązać wszelkie problemy i przywrócić sprzęt do pełnej sprawności. Używamy również zaawansowanych narzędzi do drukowania 3D, aby wesprzeć ekipy konserwacyjne. Mogą oni stworzyć na czas część zamienną do przeprowadzenia konserwacji lub wesprzeć pełne, kreatywne przeprojektowanie sprzętu.”

Tekst: ArcelorMittal Europe
Zdjęcia: ArcelorMittal, Krunja/Shutterstock.com

Zwiększona niezawodność przynosi korzyści klientom

Dla klientów cyfryzacja procesów produkcyjnych ArcelorMittal zwiększa wiarygodność firmy jako dostawcy. Gwarantuje najlepszy poziom usług i pozwala uniknąć wszelkich opóźnień. Jednocześnie cyfrowe narzędzia ArcelorMittal zwiększają przejrzystość łańcucha dostaw stali i prowadzą do opracowania nowych narzędzi usprawniających wspólpracę z klientami.

„Cyfryzacja oszczędza nam czasu i umożliwia firmie szybką wymianę dokładnych informacji z klientami”, zauważa Peter D’haese. „Możemy wykorzystać ten czas, aby stworzyć lepsze relacje osobiste, dzięki czemu możemy odkryć, czego wymagają nasi klienci od stali i produktów, które nabywają od wiodącego dostawcy stali.”