Podziękowania dla Fatimy, Justine, Laury, Loli, Lucie, Marii, Tawhidy, Dorothée, Anne, Julii i Valérie za ich wypowiedzi oraz Valérie i Danielowi za wyreżyserowanie tego filmu.

Kobiety stali

Przemysł stalowy w Luksemburgu był często wychwalany przez mężczyzn i niedostępny dla kobiet. Czasy się jednak zmieniły, podobnie jak mentalność. Jedenaście kobiet pracujących w centrum naszej produkcji chciało wyrazić swoją miłość do zawodu i do produkcji stali.

Tekst: ArcelorMittal Luxembourg
Zdjęcia: ArcelorMittal Luxembourg
Film: ArcelorMittal