Jakie są korzyści dla klientów huty ArcelorMittal Rodange?

  • jeden kompleksowy punkt obsługi
  • zapewniona gwarancja ArcelorMittal
  • opcja pakowania
  • możliwość grupowania standardowych szyn z szynami prefabrykowanymi
  • większa elastyczność i krótszy czas realizacji, co prowadzi do lepszej obsługi.

Od początku działalności w marcu 2020 roku obsłużono ponad 1000 ton produktów ze specjalnym wykończeniem.

Huta Rodange wysyła pierwszą przesyłkę z własnego zakładu prefabrykacji

Huta ArcelorMittal Rodange wysłała ze swojego nowego centrum prefabrykacji pierwszą dostawę zakrzywionych szyn. Dla firmy ArcelorMittal Europe - Long Products oznacza to rozpoczęcie, korzystnej dla obu stron, działalności.


Kompleksowa obsługa klientów

Huta ArcelorMittal Rodange produkuje szyny z rowkiem, wąskotorowe i dźwigowe. W przeszłości wiele z nich było przetwarzanych przez zewnętrznych podwykonawców. Obecnie nowo utworzone centrum prefabrykacji pozwoli hucie Rodange działać jako punkt kompleksowej obsługi klientów.  Daje to możliwość zaoferowania kompletnych rozwiązań o najwyższej jakości i niezawodności.

Centrum serwisowe zlokalizowane jest w hali C huty (poprzednio hucie prętów zbrojeniowych). Będzie zajmowało się głównie szynami z rowkiem, w mniejszym stopniu również szynami wąskotorowymi i dźwigowymi. Ponadto zwiększy to dostęp do rynku kolei tramwajowych i tym samym otworzy nowe możliwości sprzedaży.


Jakie usługi oferowane są po otwarciu nowego centrum serwisowego w ArcelorMittal Rodange?

W pierwszej fazie centrum serwisowe będzie oferowało następujące usługi wykończeniowe:

  • wiercenie (centrum serwisowe zapewni nawierty pod ściągi)
  • gięcie (tylko dla szyn z rowkiem)
  • prostowanie
  • ciecie


Więcej usług planowanych jest w późniejszych etapach.

Tekst: ArcelorMittal Luxembourg, Constructalia
Zdjęcia: ArcelorMittal