O firmie Inter-Max

Firma Inter-Max rozpoczęła działalność w 1992 roku jako firma profilująca blachy. Firma była jedną z pierwszych w Polsce, która wprowadziła na rynek ofertę innowacyjnych produktów powlekanych organicznie i metalicznie ArcelorMittal, w tym Granite® HDS i Magnelis®.

Więcej: Inter-Max

Nowe możliwości EDI Light pozwalają na późny wybór kolorów i powłok

Od czasu, kiedy dziesięć lat temu ArcelorMittal po raz pierwszy wprowadził SteelUser, firma nadal rozwija narzędzia cyfrowe we współpracy ze swoimi klientami. Sam SteelUser ewoluował, aby stać się wieloplatformowym kanałem komunikacji, umożliwiając klientom interakcję z ArcelorMittal za pośrednictwem aplikacji, usług internetowych i narzędzi elektronicznych zintegrowanych z ich systemami biznesowymi. SteelUser umożliwia klientom uzyskanie informacji o produkcji, wysyłanie zamówień bezpośrednio do ArcelorMittal oraz otrzymywanie faktur i powiązanych dokumentów drogą elektroniczną.

W ostatnim projekcie, powstałym we współpracy z polskim klientem Inter-Max, firma ArcelorMittal dodała możliwość elektronicznego określania powłoki i koloru produktu na późniejszym etapie procesu zamówienia. Firma Inter-Max, która korzysta z usługi EDI Light ArcelorMittal, ma teraz pełną przejrzystość swoich zamówień i może szybko i skutecznie reagować na żądania swoich klientów.


EDI Light

Inter-Max, wieloletni dostawca rozwiązań dachowych, po raz pierwszy zapytał ArcelorMittal o narzędzia cyfrowe w 2018 roku. Do marca 2019 roku firma zgodziła się na przyjęcie systemu EDI Light. Elektroniczna wymiana danych (EDI) to metoda komunikacji elektronicznej, która określa standardy dla wymiany danych z zastosowaniem dowolnych środków elektronicznych.

Krzysztof Szczerba, prezes Inter-Max, wyjaśnia: „EDI Light integruje cały proces zamawiania produktów z naszym systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Zamówienia są teraz prostsze, łatwiejsze, dokładniejsze i szybsze. Przestrzegając tego samego standardu co ArcelorMittal, możemy elektronicznie wymieniać dokumenty, takie jak zamówienia, faktury, zawiadomienia o wysyłce i wiele innych. ”

EDI Light umożliwia również automatyczne wprowadzanie danych z faktur sprzedaży ArcelorMittal do modułów księgowych systemu ERP Inter-Max. Nie ma potrzeby drukowania faktur, ani ręcznego wprowadzania danych.

Zamówienia przewidywane dopuszczają spóźnione specyfikacje

W początkowej fazie projektu Inter-Max zdecydował się użyć EDI Light do automatycznego wysyłania i otrzymywania zamówień oraz potwierdzeń tych zamówień. Jednakże, w odpowiedzi na potrzebę określenia kolorów i powłok przez Inter-Max na późniejszym etapie procesu zamówienia, ArcelorMittal wprowadził modyfikacje do systemu umożliwiające zamówienia „przewidywane”. Wcześniej było to możliwe tylko wtedy, gdy klient zadzwonił lub wysłał e-mail do swojego przedstawiciela ArcelorMittal. Do listopada 2019 roku obie firmy przetestowały i zatwierdziły nową funkcjonalność, która jest teraz dostępna dla wszystkich zainteresowanych klientów ArcelorMittal.

„Rozwiązanie opiera się na najnowszym formacie wymiany danych i wykorzystuje pliki w formacie CSV” - wyjaśnia Krzysztof Szczerba. „Po kilku miesiącach intensywnej pracy firma Inter-Max z powodzeniem rozpoczęła składanie zamówień na zwoje blachy ArcelorMittal. Oznacza to, że możemy złożyć zamówienie na stalowe podłoże, a określenie rodzaju powłoki i koloru może nastąpić w późniejszym etapie procesu zamówienia”.

Usprawnienie procesów i planowania

Inter-Max widzi teraz wszystkie zamówienia złożone w ArcelorMittal we własnym systemie. Firma może również zobaczyć, kiedy zbliża się termin wysyłki. „Dzięki temu możemy być znacznie bardziej wydajni, gdy planujemy harmonogramy produkcji” - mówi Krzysztof Szczerba. „Pomaga to również w naszej własnej logistyce, analizie trendów rynkowych i planowaniu strategicznym, które wykonujemy dla przyszłych działań Inter-Max.”

System EDI Light z późnymi specyfikacjami zmienił funkcjonowanie firmy Inter-Max. Jak zauważa Krzysztof Szczerba: „EDI oszczędza nasz czas i pieniądze, ponieważ zapobiega ryzyku popełnienia błędów przez operatorów. Nie musimy już tracić czasu na ściganie tych błędów. To przekłada się na wyższy poziom organizacji w firmie i ma pozytywny wpływ na nasze wyniki ekonomiczne.”


Tekst: ArcelorMittal Europe Communications
Zdjęcia: Inter-Max, ArcelorMittal, deepadesigns, viviamo, oraz violetkaipa / shutterstock.com

Powiązane aktualności