O firmie Indar Wind Energy

Indar Wind Energy jest oddziałem Indar Group, firmy założonej w 1940 roku. Indar Wind Energy projektuje, produkuje i dostarcza generatory wiatrowe oraz zapewnia obsługę posprzedażową. Główna siedziba firmy znajduje się w Beasain w Hiszpanii, produkcja generatorów w hiszpańskich Beasain i Segorbe oraz Milwaukee w USA. Od 1998 roku firma Indar Wind Energy dostarczyła ponad 21 000 generatorów, które mogą wytworzyć ponad 30 gigawatów (GW) energii.

Więcej informacji: www.ingeteam.com/indar

Pozyskiwanie energii z wiatru

Wyzwania stojące przed producentami turbin wiatrowych to w szczególności zaspokojenie popytu na mocniejsze generatory.

Pod koniec 2019 roku Unia Europejska przedstawiła swój „Zielony Nowy Ład” („Green Deal”) - plan działań, który pomoże wspólnocie zwiększyć efektywne wykorzystanie zasobów poprzez przejście na czystą i obiegową gospodarkę. Zwiększenie dostępności energii odnawialnej, w szczególności wiatru, jest kamieniem węgielnym „Zielonego Nowego Ładu” i sprawi, że energia wiatrowa zaspokoi co najmniej połowę zapotrzebowania Europy na energię elektryczną do 2050 roku. Spełnienie tego zapotrzebowania będzie wymagało od Europy zainstalowania ponad dwukrotnie więcej nowych instalacji energii wiatrowej każdego roku, w porównaniu do 2019 roku. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało znacznych wysiłków ze strony producentów stali elektrotechnicznej i producentów generatorów energii wiatrowej, takich jak klient ArcelorMittal - firma Indar Wind Energy.


Wzrost instalacji lądowych i morskich

WindEurope, stowarzyszenie reprezentujące firmy działające w europejskim sektorze energetyki wiatrowej, twierdzi: „Neutralność klimatu i Zielony Nowy Ład wymagają i będą wymagać od Europy instalowania ponad dwa razy więcej nowych instalacji energii wiatrowej każdego roku niż miało to miejsce w 2019 roku. I ten wzrost powinien dotyczyć zarówno instalacji morskich, jak i lądowych. ”

Stale elektrotechniczne są podstawowym komponentem generatorów turbin wiatrowych. „Oznacza to, że producenci stali elektrotechnicznej, tacy jak ArcelorMittal, podlegają tym samym wymaganiom rynku pod względem wzrostu i konkurencji, jak reszta łańcucha dostaw”, zauważa Xabier Irure, główny dyrektor handlowy Indar. „Dostawcy stali elektrotechnicznej muszą sprostać tym wyzwaniom, jeśli chcą pomóc branży energii wiatrowej w utrzymaniu przewagi w grze”.

Stale elektrotechniczne o ziarnie niezorientowanym (NGO)

Firma ArcelorMittal Europe - Flat Products od dziesięcioleci jest jednym z wiodących światowych dostawców stali elektrotechnicznej o ziarnie niezorientowanym (NGO) stosowanej w generatorach wiatrowych. Rynek wymaga mocniejszych generatorów i wyższej wydajności w odpowiedzi na presję branży oraz inicjatywy takie jak Zielony Nowy Ład. Rozwój nowych stali elektrotechnicznych i doskonalenie istniejących gatunków stali są jeszcze bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej.

„Opracowanie niezbędnych stali elektrotechnicznych wymaga posiadania zespołu badawczo-rozwojowego o wysokim poziomie umiejętności technicznych oraz organizacji, która może je wytwarzać”, zauważa Xabier Irure. „Oto niektóre z głównych atutów ArcelorMittal. Właśnie z tych względów ArcelorMittal jest dostawcą Indar od wielu lat i jednym z naszych głównych źródeł stali elektrotechnicznej o ziarnie niezorientowanym”.

Zaawansowana technologicznie stal wymagana, by sprostać wyzwaniu

ArcelorMittal jest w stanie dostarczać też blachy grube, które są niezbędne dla zaspokojenia popytu rynkowego na wyższe i mocniejsze wiatraki (turbiny). „Turbiny lądowe mają zwykle od 70 do 160 metrów wysokości i wytwarzają od 2 do ponad 6 megawatów (MW) energii”, wyjaśnia Xabier Irure. „Jeśli chodzi o offshore, większe jest lepsze. Producenci OEM już pracują nad projektami, które mogą wygenerować ponad 12 MW energii. Te wieże będą miały wysokość do 240 metrów. ”

Organizacje, takie jak Globalna Rada Energetyki Wiatrowej (GWEC), prognozują wzrost liczby nowych instalacji w ciągu najbliższych czterech lat. GWEC przewiduje średnią stopę wzrostu na poziomie 2,7% rocznie. „Zapotrzebowanie na czystą energię gwałtownie wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat ze względu na wprowadzenie pojazdów elektrycznych i koncentrację na energii odnawialnej, szczególnie w Europie”, mówi Xabier Irure. „Interesariusze energetyki wiatrowej, tacy jak firma Indar Wind Energy, oczekują, że zapotrzebowanie na stal elektrotechniczną wzrośnie w średnim okresie. Jednym z naszych problemów jest brak lokalnej zdolności do zaspokojenia naszych potrzeb w zakresie stali elektrotechnicznych o ziarnie niezorientowanym w Unii Europejskiej. Na szczęście wiemy, że ArcelorMittal przewiduje ten problem i jest dobrze przygotowany do rozszerzenia własnych mocy produkcyjnych.”

Tekst: ArcelorMittal Europe Communications
Zdjęcia: Indar, Shutterstock - Gunnar Pippel, Voyagerix, Rudmer Zwerver

Potrzebny szybki rozwój nowych technologii

Jednym z kluczowych wyzwań dla firmy Indar jest szybki rozwój nowych technologii i specyfikacji turbin wiatrowych. „Zaledwie pięć lat temu projekt generatora energii wiatrowej byłby stosowany od 8 do 10 lat”, wyjaśnia Xabier Irure. „Dzisiaj średnia długość projektu to 3 do 5 lat. W tym czasie zostanie wprowadzony ulepszony projekt. Oznacza to większą liczbę walidacji produktu, krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek i większą złożoność.”