Deklaracje EPD dla całej oferty ArcelorMittal Europe - Flat Products

Dzięki dwóm najnowszym deklaracjom środowiskowym produktu (EPD) dla stali walcowanej na gorąco i na zimno, ArcelorMittal Europe - Flat Products jest obecnie jedynym producentem wyrobów płaskich w Unii Europejskiej, który posiada pełny zestaw deklaracji EPD dla swoich produktów i rozwiązań. Jest to niekwestionowany dowód zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój budownictwa.

Niezbędne do uzyskania certyfikatów zrównoważonego budownictwa

Deklaracje EPD mają kluczowe znaczenie w procesie certyfikacji zrównoważonego budownictwa, takich jak LEED, BREEAM, DGNB, BNB lub HQE, a obecnie wprowadzane są też do krajowych przepisów budowlanych. Deklaracje EPD pokazują producentom potencjał optymalizacji w całym okresie eksploatacji produktów. Te informacje mogą być wykorzystane do ochrony zasobów, co skutkuje niskim wpływem na środowisko  i opłacalnością w całym cyklu życia.

Instytut IBU - Institut Bauen und Umwelt

Instytut IBU jest obecnie jedyną organizacją w Niemczech, która wydaje certyfikaty na podstawie międzynarodowych standardów. Certyfikat IBU dostarcza wiele informacji, zapewnia wiarygodność i potwierdza jakość produktów.

Firma ArcelorMittal Europe jest członkiem IBU (The Institut Bauen und Umwelt e. V.) i rozpoczęła ambitny program uzyskiwania deklaracji EPD dla swoich produktów i tym samym dostarczania danych konstrukcyjnych, aby pokazać swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego budownictwa.

Tekst: Constructalia
Zdjęcia: ArcelorMittal Europe, Institut Bauen und Umwelt e. V.