Obejrzyj webinar: "Innowacyjne rozwiązania i rozwiązania dla stalowych wież kratowych''

Innowacyjne rozwiązania dla stalowych słupów kratowych + film z webinaru

Wzrost odnawialnych źródeł energii i postęp w technologiach telekomunikacyjnych (np. G5) wymagają budowy nowych i/lub wzmocnienia istniejących linii przesyłowych i słupów telekomunikacyjnych.

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) spodziewa się, że do 2035 roku w Europie zostanie wybudowanych 18 000 km nowych linii przesyłowych, aby pokryć zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii.


Redukacja wagi dzięki zastosowaniu S460

Stalowe słupy kratowe wykonane z walcowanych na gorąco profili kątowych (w pełni nadających się do recyklingu ) są typowym rozwiązaniem dla słupów transmisyjnych i telekomunikacyjnych.

Zastosowanie stali o wysokiej wytrzymałości (np. S460) w stalowych słupach kratowych zmniejsza wagę znormalizowanych slupów nawet o 20% w porównaniu do zwykłych gatunków stali (np. S355). Prowadzi to do lżejszych konstrukcji, które są łatwiejsze i szybsze w montażu.

Innowacyjne rozwiązania

Wzmocnienie istniejących stalowych słupów kratowych taśmami z polimeru wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP) o 50% zwiększa wytrzymałość głównych elementów nośnych. Pozwala to również na szybką i łatwą modernizację słupów do wyższych napięć i większych anten G5.

Tekst:
ArcelorMittal Commercial Sections
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal
Angelhy

Film:
Steligence®

Gatunki stali

Więcej