Film: Nasz plan działania w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla

Film: Tworzenie niskoemisyjnego świata

Firma ArcelorMittal została uznana za światowego lidera w dziedzinie działań na rzecz klimatu

Firma ArcelorMittal po raz kolejny została doceniona przez organizację CDP za dobre osiągnięcia w zakresie przejrzystości korporacyjnej i działań w zakresie zmian klimatycznych. Firma z powodzeniem utrzymała swój wynik A w ocenie zmian klimatu przeprowadzonej przez CDP w 2020 roku. Stało się to drugi rok z rzędu, co plasuje ArcelorMittal w pierwszym kwartylu wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się hutnictwem, rafinacją i formowaniem metali oraz w 10% najlepszych w przemyśle stalowym.

Świadectwo wkładu w tworzenie dobrze prosperującej gospodarki

CDP to charytatywna organizacja non-profit, która prowadzi globalny system ujawniania informacji dla inwestorów, firm, władz miast, stanów i regionów. Każdego roku organizacja gromadzi tysiące firm, które publikują swoje dane klimatyczne za pośrednictwem platformy CDP. W ten sposób duch konkurencyjności biznesu, który ma na celu zwiększenie ambicji i pobudzenie działań korporacyjnych na rzecz klimatu, jest wykorzystywany do pozytywnych zmian.

Ocena A firmy ArcelorMittal jest świadectwem wysiłków i wkładu w tworzenie dobrze prosperującej gospodarki, która będzie służyła ludziom i planecie w długoterminowej perspektywie. Ocena ta wypada korzystnie w porównaniu z oceną D, która jest średnią światową dla przedsiębiorstw zajmujących się utnictwem, rafinacją i formowaniem metali, a zwłaszcza oceną C sektora stalowego. Wysiłki firmy ArcelorMittal są dodatkowo odzwierciedlone w ocenach A uzyskanych w zakresie: zarządzania, ujawniania szans i zagrożeń związanych z klimatem, strategii i planowania oraz inicjatyw w zakresie redukcji emisji.

Zobowiązanie do neutralizacji emisji dwutlenku węgla

W 2020 roku firma ArcelorMittal ogłosiła zobowiązanie całej grupy do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, przy jednoczesnym dążeniu do redukcji emisji o 30% do 2030 roku w swoich działaniach na rynku europejskim. ArcelorMittal dostrzega ważną rolę pokazywania szans i zagrożeń związanych z klimatem, a także rozwijania swoich dwóch niskoemisyjnych ścieżek technologicznych: Smart Carbon oraz Innovative DRI.

Brian Aranha, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. strategii, CTO, R&D, CCM, Global Automotive, Communications oraz Corporate Responsibility w ArcelorMittal, powiedział: „Otrzymanie oceny A- od CDP drugi rok z rzędu świadczy o znacznych wysiłkach, jakie podejmujemy, aby przewodzić staraniom branży w zakresie dekarbonizacji produkcji stali. Po wcześniejszym nakreśleniu naszego zaangażowania w realizację celów porozumienia paryskiego, na początku tego roku (2020) postawiliśmy sobie za cel neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Aby to osiągnąć, opracowujemy szeroką gamę przełomowych, niskoemisyjnych technologii wytwarzania stali, z kilkoma zaawansowanymi projektami na skalę przemysłową w naszych europejskich oddziałach. Nasz cel jest ambitny i wymagający. Spełnienie go będzie wymagało wsparcia ze strony polityki i spójnych ram prawnych, ale postęp, jaki dokonał się w naszych technologiach, daje nam pewność, że podążamy właściwą drogą”.

Pełna lista ocenianych firm, a także inne publicznie dostępne oceny zmian klimatu, są dostępne na stronie internetowej CDP: Ocena CDP.

Tekst:
ArcelorMittal
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal

Filmy:
ArcelorMittal

Raport:
ArcelorMittal