O Stowarzyszeniu METALS FOR BUILDINGS

MFB jest sojuszem europejskich i międzynarodowych stowarzyszeń branżowych, działających w branży budowlanej. Reprezentuje interesy przemysłu metalowego wobec instytucji europejskich i  zainteresowanych stron, w odniesieniu do zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i możliwością recyklingu metali w budynkach.

Prezes MFB z ArcelorMittal po ośmiu latach przekazuje urząd

Patrick Le Pense z ArcelorMittal Europe, po ośmiu owocnych latach na stanowisku prezesa METALS FOR BUILDINGS (MFB), przekazał zarządzanie nowemu prezesowi, Alainowi Dufourowi z branży aluminiowej, oraz nowemu zarządowi, w tym Olivierowi Vassartowi, CEO ArcelorMittal Steligence®. Decyzje zapadły 5 lutego 2021 roku na zorganizowanym w trybie online walnym zgromadzeniu.

 

Osiem lat udanej prezydencji

Walne zgromadzenie było również okazją dla MFB do złożenia hołdu odchodzącemu prezesowi Patrickowi Le Pense (dyrektorowi z ArcelorMittal Europe - Flat Products). „Korzystam również z okazji, aby gorąco podziękować Patrickowi Le Pense za jego 8 lat udanej prezydentury. Dzięki Patrickowi METALS FOR BUILDINGS jest na bardzo dobrych torach ”- powiedział Christian Leroy (menedżer, MFB).

Zobowiązanie do realizacji celów MFB

W ciągu ostatnich ośmiu lat cele MFB konsekwentnie koncentrowały się na:

  • Informowaniu instytucji europejskich o zrównoważonych atrybutach zastosowania metali w budownictwie i ich promocji: Stowarzyszenie jest zaangażowane jako interesariusz w różnych inicjatywach unijnych;

  • Zapewnieniu, że europejskie przepisy i prawodawstwo dotyczące budynków i produktów budowlanych dostrzegają unikalne właściwości metali oraz ich możliwość recyklingu w uczciwy i odpowiedni sposób: W toku są badania prowadzone przez Komisję Europejską, które uwzględniają wpływ wyrobów budowlanych na środowisko, w tym wycofanie z eksploatacji, w ramach przeglądu CPR (rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych);

  • Zapewnieniu, że metodologie i normy oceny cyklu życia w sektorze budowlanym wykorzystują podejście do recyklingu po wycofaniu z eksploatacji oraz solidne i odpowiednie wskaźniki środowiskowe: Stowarzyszenie MFB było aktywne w przeglądzie normy EN 15804 + A2 opublikowanej w 2019 roku, który nakłada obowiązek zadeklarowania modułu C + D (koniec okresu użytkowania i recykling) w deklaracjach EPD w 2022 roku.

Tekst:
Constructalia

Zdjęcia:
METALS FOR BUILDINGS
ArelorMittal Europe