Zobowiązanie do redukcji CO2

ArcelorMittal Europe zobowiązał się do redukcji emisji CO2 o 30% do 2030 roku i ma ambicję być neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. W ramach swojej strategii firma jest pionierem dwóch przełomowych systemów technologicznych ograniczających emisję CO2: Smart Carbon i innowacyjne DRI (żelazo bezpośrednio zredukowane). Firma ArcelorMittal Long Products jest właścicielem jedynego w Europie zakładu DRI-EAF (elektrycznego pieca łukowego) w Hamburgu, w którym planowane jest badanie zdolności wodoru do redukcji rudy żelaza i tworzenia DRI na skalę przemysłową, a także testowanie bezemisyjnego DRI w procesie produkcji stali metodą EAF.

ArcelorMittal zbuduje biogazownię w Luksemburgu, by ograniczyć emisję CO2

ArcelorMittal przewiduje zmniejszenie swojego śladu węglowego poprzez zastąpienie części zużycia gazu ziemnego biogenicznymi źródłami energii. W kontekście swojej ogólnej polityki zrównoważonego rozwoju, ArcelorMittal jest również zainteresowany waloryzacją nadmiaru ciepła z zakładu przemysłowego w pobliżu zakładu Rodange. W związku z tym ArcelorMittal podpisał dwa strategiczne protokoły ustaleń - jeden z Vow ASA i jeden z Encevo - w celu realizacji projektu budowy biogazowni, która ograniczy emisje CO2 powstające podczas procesu produkcji stali. Celem jest uruchomienie biogazowni Rodange w 2023 roku.

Inżynieria, modele biznesowe i finansowanie z Vow ASA

Specjalistyczny dostawca technologii dla przemysłu dekarbonizacji ETIA, spółka zależna Vow ASA, i ArcelorMittal Europe - Long Products, lider w produkcji kształtowników, grodzic, szyn i wysokiej jakości walcówki, będą współpracować przy budowie pierwszej, dedykowanej biogazowni dla przemysłu stalowego przy użyciu technologii pirolizy ETIA w ArcelorMittal Rodange w Luksemburgu. ArcelorMittal Rodange specjalizuje się w produkcji szyn rowkowych, obsługując duże projekty tramwajowe na całym świecie.

Opatentowana technologia pirolizy
Obie firmy mają współpracować w zakresie inżynierii, modeli biznesowych i finansowania. Biogaz będzie wytwarzany przy użyciu opatentowanej przez Vow technologii pirolizy „Biogreen”, która obejmuje ogrzewanie zrównoważonej biomasy w wysokich temperaturach. Gazy emitowane podczas tego procesu są następnie wychwytywane i przetwarzane na biogaz. Właśnie ten biogaz zastąpi wykorzystanie gazu ziemnego w piecu do ponownego nagrzewania walcowni zakładu Rodange. Produkty uboczne, takie jak bio-węgiel, będą również powstawały w trakcie procesu i będą ponownie wykorzystywane w ArcelorMittal, zastępując bezpośrednio wykorzystanie węgla.

Biogazownia Rodange będzie pierwszym projektem pilotażowym ETIA na skalę przemysłową dla tego konkretnego zastosowania, a celem jest zbudowanie podobnych elektrowni w Europie, zwiększając tym samym emisje CO2 zaoszczędzone dzięki zastąpieniu stosowania gazu ziemnego.

Połączenie wiedzy w zakresie produkcji stali z zaawansowaną technologią
„Cieszymy się, że możemy współpracować z Vow ASA, łącząc nasze doświadczenie jako producentów stali z technologiami Vow i ETIA, aby stworzyć biogazownię dla ArcelorMittal Rodange. Widzimy znaczny potencjał w wykorzystaniu biogazu jako zamiennika gazu ziemnego w zakładach ArcelorMittal Europe - Long Products oraz w pomocy nam w osiągnięciu naszego ambinego celu tj. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Ten trudny technicznie projekt jest naprawdę przełomowy pod względem zdolności do wytwarzania gazu syntetycznego do zastosowań przemysłowych ze zrównoważonej biomasy”- powiedział Vincent Cholet, dyrektor ds. technicznych w ArcelorMittal Europe - Long Products.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani i zaangażowani w tę współpracę, pomagając firmie ArcelorMittal w realizacji jej misji na rzecz neutralnej, pod względem emisji CO2, przyszłości w produkcji stali. Postrzegamy to jako początek pomyślnej, długoterminowej współpracy”- dodał dyrektor generalny Vow ASA Henrik Badin.

Koncepcja techniczna z Encevo

Grupa Encevo, poprzez swoje spółki zależne Enovos S.A. i LuxEnergie S.A., będzie również współpracować przy rozbudowie biogazowni i projekcie waloryzacji ciepła w Rodange.

Wspólne udoskonalanie koncepcji
Enovos ma, w szczególności poprzez swoją spółkę zależną LuxEnergie, bogate doświadczenie w projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji na bazie biomasy oraz w pozyskiwaniu i przetwarzaniu drewna energetycznego. Ponadto Enovos ma duże doświadczenie w rozwoju instalacji energetycznych wykorzystujących źródła odnawialne oraz głęboką wiedzę na temat obowiązujących regulacji.

Strony uzgodniły, że opracują i póżniej zdefiniują koncepcję techniczną instalacji biomasy i projektu waloryzacji ciepła. Jeśli chodzi o waloryzację ciepła, to w ciągu bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie prac nad koncepcją i tym samym stworzenie podstawowych przesłanek do późniejszej dystrybucji ciepła do budynków położonych w sąsiedztwie terenów Rodange.

Partnerstwo w zakresie innowacyjnych rozwiązań
Vincent Cholet, CTO ArcelorMittal Europe - Long Products zauważa: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że podjęliśmy współpracę z Enovos i LuxEnergie w celu określenia technicznie i ekonomicznie zadowalającego rozwiązania dla projektu, budowy i eksploatacji biogazowni oraz projektu waloryzacji cieplnej na terenie Rodange. Szukaliśmy i znaleźliśmy w Enovos i LuxEnergie silnych partnerów, z którymi możemy sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną i dekarbonizacją w naszych fabrykach w Luksemburgu”.

Oprócz tego Claude Seywert, CEO Grupy Encevo, powiedział, że „podpisanie umowy partnerskiej przez nasze spółki zależne Enovos i LuxEnergie podkreśla zaangażowanie Grupy Encevo w dekarbonizację. Przemysł ogólnie, a przemysł stalowy w szczególności, stoi przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z redukcją emisji związanych z klimatem w nadchodzących latach. Grupa Encevo postrzega siebie jako naturalnego partnera branży, który towarzyszy im i wspiera ich w ich wysiłkach związanych z dekarbonizacją i chciałaby wnieść swój wkład poprzez swoje kompetencjei i wiedzę, aby znaleźć technicznie wykonalne i opłacalne finansowo rozwiązania.”

Tekst:
ArcelorMittal
ArcelorMittal Luxembourg
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal

Wideo: Nasz plan działania w drodze do redukcji emisji dwutlenku węgla