Zasady ResponsibleSteel™

Zasada 1. Przywództwo korporacyjne
Zasada 2. Systemy zarządzania społecznego, środowiskowego i administracyjnego
Zasada 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zasada 4. Prawa pracownicze
Zasada 5. Prawa człowieka
Zasada 6. Społeczności lokalne
Zasada 7. Zaangażowanie i komunikacja interesariuszy
Zasada 8. Zmiany klimatyczne i emisje gazów cieplarnianych
Zasada 9. Hałas, emisje, ścieki i odpady
Zasada 10. Gospodarka wodna
Zasada 11. Różnorodność biologiczna
Zasada 12. Wycofanie z eksploatacji i zamknięcie

ResponsibleSteel™: wdrożenie programu Zrównoważony Rozwój Europy

ResponsibleSteel™ jest pierwszą globalną inicjatywą wielu interesariuszy dotyczącą norm i certyfikacji, napędzającą odpowiedzialną produkcję i pozyskiwanie stali. Firma ArcelorMittal od 2015 roku odegrała kluczową rolę w ustanowieniu tego standardu i dalej kontynuuje swoją pacę.

Co to jest ResponsibleSteel™?

ResponsibleSteel™ jest organizacją non-profit, opracowującą standardy działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz niezależny program certyfikacji dla łańcucha wartości stali. U jej podstaw leży wielostronna współpraca między biznesem a społeczeństwem. Ta przełomowa inicjatywa zrzesza obecnie ponad 70 członków i współpracowników, składających się z firm i organizacji społecznych z całego świata.

Alan Knight, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ArcelorMittal, zauważa: „Odpowiedzialne techniki produkcji oraz wysokie standardy etyczne i biznesowe stają się coraz ważniejsze dla naszych klientów, a ostatecznie dla ich klientów i konsumentów. Chcemy dojść do punktu, w którym użytkownicy stali i nabywcy będą mieli pełne zaufanie do swoich wyborów”.

Nasze podejście

ArcelorMittal wie, jak ważne jest stworzenie normy dającej pewność klientom przemysłu stalowego, a tym samym konsumentom, że stal, której używają, została pozyskana i wyprodukowana w sposób odpowiedzialny na każdym etapie.

ResponsibleSteel™ tworzy wielostronne forum w celu budowania zaufania i osiągania konsensusu. Ma ono na celu poprawę odpowiedzialnego pozyskiwania, produkcji, użytkowania i recyklingu stali poprzez opracowywanie norm, certyfikacji i związanych z tym narzędzi.

W listopadzie 2019 roku organizacja ResponsibleSteel™ opublikowała standard działalności dla zakładów produkujących stal. W 2020 roku zastanawiano się, jak standard ten odnosi się do kwestii surowców i innych zagadnień związanych z łańcuchem dostaw. Członkowie organizacji, stosujący tą normę, będą mogli uzyskać przewagę konkurencyjną. Będą mogli poinformować klientów o swoich osiągnięciach społecznych i środowiskowych, ustalonych w wyniku przeprowadzonego wiarygodnego i rygorystycznego audytu.

Standard działalności ResponsibleSteel™ - obejmujący 12 zasad środowiskowych, społecznych i zarządzania - został opublikowany w listopadzie 2019 roku.

Firma ArcelorMittal była siłą napędową w tworzeniu ResponsibleSteel™ i jest reprezentowana w Radzie Dyrektorów. Opracowując standard ResponsibleSteel™, ArcelorMittal współpracował z innymi firmami zajmującymi się stalą, takimi jak Blue Scope, Voestalpine i Aperam, oraz szeregiem interesariuszy z całego łańcucha wartości stali: Anglo American; producentami samochodów Daimler i BMW; organizacjami społecznymi Mighty Earth, IUCN i Climate Group; bankiem HSBC i związkiem IndustriAll.

Po przeprowadzeniu pilotażowych audytów w kluczowych lokalizacjach w 2018 i 2019 roku, w 2020 roku w trakcie opracowywania standardu, firma ArcelorMittal rozpoczęła proces certyfikacji lokalizacji w całej grupie, w tym w oddziale ArcelorMittal Europe - Flat Products.

Tekst:
ArcelorMittal Luxembourg
Constructalia

Zdjęcia:
ResponsibleSteel™