Redukcja emisji CO2

ArcelorMittal Europe stawia sobie za cel zmniejszenie emisji CO2 o 30% do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Aby osiągnąć ten cel, ArcelorMittal Europe stworzył dwie główne ścieżki technologiczne: innowacyjne DRI (żelazo z bezpośredniej redukcji rudy żelaza) i Smart Carbon, które zostały zaprezentowane w pierwszym raporcie z działań na rzecz klimatu, opublikowanym w czerwcu 2020 roku. Innowacyjne DRI polega na wykorzystaniu wodoru do bezpośredniej redukcji rudy żelaza, do stosowania zarówno w elektrycznych piecach łukowych, jak i wielkich piecach. Smart Carbon jest neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla metodą produkcji stali, która wykorzystuje wszystkie czyste energie – węgiel w obiegu zamkniętym, czystą energię elektryczną oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS). W pierwszej fazie metoda Smart Carbon będzie wykorzystywała głównie węgiel w obiegu zamkniętym, w przyszłości zaś, gdy zielony wodór będzie powszechnie dostępny i niedrogi, metoda ta stanie się wodorowym Smart Carbon.

ArcelorMittal Asturias uruchamia wtrysk gazu koksowniczego do Wielkiego Pieca B.

W lutym 2021 firma ArcelorMittal Asturias zakończyła projekt wtrysku gazu koksowniczego (COG) do Wielkiego Pieca B w zakładzie w Gijón, w Hiszpanii. Jest to strategiczny krok, dzięki niższemu zużyciu koksu, w kierunku redukcji emisji CO2 i kosztów operacyjnych. Zastosowanie tej innowacyjnej technologii spowoduje zmniejszenie emisji CO2 o 125 000 ton rocznie, co odpowiada rocznej emisji generowanej przez 84 000 hiszpańskich gospodarstw domowych z indywidualnymi systemami grzewczymi na gaz ziemny*.

Smart Carbon

Podejście Smart Carbon, zastosowane w projektach, nad którymi firma pracuje w swoich europejskich zakładach Flat Products, pozwala na wtryskiwanie do wielkiego pieca gazów z różnych źródeł. Wtrysk gazu koksowniczego o wysokiej zawartości wodoru jest skuteczną i opłacalną metodą, która umożliwia producentom stali natychmiastową redukcję emisji CO2. Firma ArcelorMittal Asturias zakończyła najbardziej zaawansowany w firmie projekt związany z wykorzystaniem gazu koksowniczego i zainicjowała wtryskiwanie szarego wodoru (wodoru odzyskanego z różnych gazów, w tym gazu ziemnego i gazu koksowniczego) do Wielkiego Pieca B.

Projekt Asturias opiera się na pomyśle zmniejszenia ilości CO2 powstającego w procesie produkcji surówki, poprzez ponowne wykorzystanie części gazu powstającego w bateriach koksowniczych, w celu częściowego zastąpienia koksu używanego jako paliwo w wielkim piecu.

Kierując się tym samym podejściem do gospodarki o obiegu zamkniętym, zakład finalizuje prace, które pozwolą na dostarczanie gazu koksowniczego do pieców grzewczych w walcowniach blach grubych i szyn, zmniejszając w ten sposób zużycie gazu ziemnego i emisję CO2. Walcownie te przetwarzają kęsy i kęsiska ze stalowni Avilés i Gijón, przekształcając je odpowiednio w blachy grube i szyny. Oswaldo Suárez, dyrektor generalny Asturias firmy ArcelorMittal, zauważa, że „wtrysk gazu koksowniczego do wielkiego pieca B jest ważnym kamieniem milowym w transformacji naszych procesów, w kierunku bardziej zrównoważonego, niskoemisyjnego modelu produkcji”.

* Na podstawie ostatnich badań przeprowadzonych przez Hiszpański Instytut ds. Dywersyfikacji i Oszczędności Energii (IDAE).

Tekst:
ArcelorMittal
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal