Obejrzyj film:
XCarb® w kierunku stali neutralnej klimatycznie

ArcelorMittal dokonuje pierwszej inwestycji poprzez swój fundusz innowacji XCarb®

Pierwsza inwestycja o wartości 10 mln USD w ramach szerszego partnerstwa z Heliogen.

ArcelorMittal ogłosił niedawno zakończenie swojej pierwszej inwestycji w ramach funduszu innowacji XCarb® od czasu uruchomienia tej inicjatywy w marcu 2021 roku. Firma zainwestowała początkowo 10 mln USD w Heliogen, firmę zajmującą się technologiami energii odnawialnej, która koncentruje się na „uwolnieniu mocy światła słonecznego w celu zastąpienia paliw kopalnych”.

Pola luster skupiające i wychwytujące światło słoneczne w celu produkcji ciepła, elektryczności i ekologicznych paliw, aby pomóc przemysłowi stalowemu osiągnąć neutralność klimatyczną

Technologia Heliogena wykorzysta energię słoneczną za pomocą pola luster, które będą działać jak wieloakrowe szkło powiększające do koncentracji i przechwytywania światła słonecznego. Światło słoneczne zostanie następnie zamienione na ciepło (HelioHeat™), energię elektryczną (HelioPower™) lub ekologiczne paliwa (HelioFuel™).

Wszystkie trzy produkty Heliogen mogą być stosowane w procesie produkcji stali i wspierać przejście przemysłu stalowego na neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Dla przykladu HelioHeat™ można wykorzystać do podwyższenia temperatury powietrza wdmuchiwanego do wielkiego pieca, równoważąc zużycie paliw kopalnych. Technologia Heliogen będzie również w stanie wytworzyć w 100% ekologiczny wodór, nad którym firma pracuje - jako ich pierwszy HelioFuel™. Wodór jest sercem innowacyjnej ścieżki technologicznej DRI firmy ArcelorMittal, która polega na wykorzystaniu wodoru zamiast gazu ziemnego jako środka redukującego w produkcji bezpośrednio zredukowanego żelaza.

Oprócz inwestycji o wartości 10 milionów dolarów, ArcelorMittal i Heliogen podpisały protokół ustaleń, którego celem jest ocena potencjału produktów Heliogen w kilku hutach ArcelorMittal.

Obiecujące partnerstwo: przełomowe technologie w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej

Pinakin Chaubal, dyrektor ds. technologii w ArcelorMittal powiedział:

„Opracowywanie i wdrażanie przełomowych technologii stanowi sedno naszej strategii działań na rzecz klimatu. Podczas gdy nasze własne wysiłki idą dobrze, celem naszego funduszu innowacji XCarb® jest rozszerzenie naszego zasięgu i wspieranie firm rozwijających technologie, które mogą pomóc nam w naszej dekarbonizacji. Technologia rozwijana przez Heliogen ma taki potencjał.

Co więcej, partnerstwo, które nawiązaliśmy z Heliogenem wykracza poza inwestycje. Podpisany przez nas protokół ustaleń oznacza, że aktywnie badamy współpracę z nimi w celu wdrożenia ich technologii w naszych hutach, wzmacniając nasz bieżący program inicjatyw w zakresie dekarbonizacji. Ustanowienie tego rodzaju partnerstw odgrywa ważną rolę w zapewnieniu sukcesu w realizacji naszych ambicji kierowania wysiłkami branży na rzecz dekarbonizacji i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku”.

Bill Gross, dyrektor generalny i założyciel Heliogen, dodał:

„Przyszłość naszej planety i cywilizacji zależy od zdolności globalnej gospodarki do przejścia z uzależnienia od paliw kopalnych na czystą, odnawialną energię. Założyliśmy Heliogen, aby wyeliminować zapotrzebowanie na paliwa kopalne we wszystkich sektorach gospodarki i zapewnić zrównoważoną przyszłość. Cieszymy się, że możemy powitać w firmie koncern ArcelorMittal jako inwestora”.

Cieszymy się również, że możemy rozpocząć współpracę z ArcelorMittal w celu zbadania, w jaki sposób nasza technologia może wspierać znaczące wysiłki grupy w zakresie dekarbonizacji. Sunlight Refinery™ firmy Heliogen, która po raz pierwszy w historii w opłacalny sposób będzie dostarczać całodobową, bezemisyjną energię w postaci ciepła, elektryczności lub paliw wodorowych na dużą skalę, została zaprojektowana do użytku w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle stalowym. ArcelorMittal i Heliogen razem mogą znacząco pomóc światu osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla”.

Tekst:
ArcelorMittal Corporate Communications
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal