Dekarbonizacja hiszpańskiej działalności firmy ArcelorMittal

Protokół ustaleń (MoU), podpisany 13 lipca 2021 r. pomiędzy firmą ArcelorMittal a rządem hiszpańskim, jest dowodem chęci współpracy na rzecz dekarbonizacji hiszpańskiej gospodarki. Te działania są niezbędne, by branże takie jak hutnictwo stali mogły z powodzeniem osiągnąć neutralność węglową. W rezultacie, nowe procesy produkcyjne w hiszpańskich zakładach ArcelorMittal obejmą nową jednostkę do bezpośredniej redukcji żelaza (DRI) oraz instalację elektrycznego pieca łukowego (EAF) w Gijón. Umożliwi to obniżenie emisji dwutlenku węgla w hiszpańskich zakładach ArcelorMittal o ok. 50%. Instalacja DRI w Gijón pozwoli również firmie ArcelorMittal Sestao stać się pierwszą na świecie hutą o zerowej emisji dwutlenku węgla*.

ArcelorMittal podpisuje protokół ustaleń z rządem hiszpańskim wspierający inwestycję w technologie dekarbonizacji o wartości 1 mld euro

Protokół ustaleń podpisany z rządem Hiszpanii przewiduje zainwestowanie 1 mld euro w technologie dekarbonizacji w zakładach ArcelorMittal Asturias w Gijón. Inwestycje te pozwolą w ciągu najbliższych pięciu lat obniżyć emisję CO2 w hiszpańskich zakładach ArcelorMittal o 4,8 mln ton, co stanowi ok. 50% emisji**.

Istotą planu jest jednostka DRI produkująca ekologiczny wodór (2,3 mln ton), uzupełniony hybrydowym piecem EAF o masie 1,1 mln ton. Rozpoczyna to proces przechodzenia zakładu w Gijón z produkcji wielki piec-podstawowy piec tlenowy na produkcję DRI-EAF, który charakteryzuje się znacznie niższym poziomem emisji dwutlenku węgla. Nowy zakład DRI - który będzie pierwszym tego rodzaju w Hiszpanii - oraz instalacja EAF rozpoczną produkcję przed końcem 2025 roku, a rozpoczęcie budowy przewiduje się na rok 2022.

Hiszpańska minister przemysłu María Reyes Maroto, wyrażając poparcie dla planu, stwierdziła: "Rząd Hiszpanii i Grupa ArcelorMittal w pełni zgadzają się, że przejście na gospodarkę opartą na technologiach dekarbonizacyjnych jest dla Hiszpanii celem o zasadniczym znaczeniu. Zdają sobie również sprawę z wyzwań przemysłowych, technologicznych i regulacyjnych, jakie to przejście stawia przed hiszpańskim przemysłem, jak również z możliwości, jakie oferuje w zakresie innowacji i poprawy konkurencyjności."

ArcelorMittal Sestao stanie się pierwszą na świecie hutą stali o zerowej emisji dwutlenku węgla

Huta ArcelorMittal w Sestao, wykorzystując ekologiczny wodór i odnawialną energię elektryczną, stanie się do 2025 roku pierwszą na świecie hutą stali o zerowej emisji dwutlenku węgla*. Rozwój ten jest wynikiem porozumienia o współpracy, na mocy którego w Gijón powstanie zakład produkcji DRI na bazie zielonego wodoru. DRI z Gijón będzie zasilać należącą do firmy hutę w Sestao, położoną ok. 250 km od Gijón, gdzie produkcja odbywa się już w całości w procesie EAF.

Do 2025 roku huta w Sestao - produkująca szereg wyrobów płaskich ze stali m.in. dla sektora budowlanego - będzie wytwarzała 1,6 mln ton stali o zerowej emisji dwutlenku węgla:

  • Zmiana wsadu metalicznego poprzez zwiększenie udziału złomu obiegowego i pochodzącego z recyklingu oraz stosowanie ekologicznego DRI produkowanego z wodoru z Gijón w dwóch istniejących EAF.
  • Zasilanie wszystkich aktywów związanych z produkcją stali (EAF, walcownia, linie wykończeniowe) energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.
  • Wprowadzenie kilku kluczowych, nowo powstających technologii, które zastąpią niewielkie, pozostałe wykorzystanie paliw kopalnych w procesie produkcji stali źródłami energii neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla, takimi jak zrównoważona biomasa lub zielony wodór.

Prezes Zarządu ArcelorMittal Aditya Mittal, przemawiając podczas podpisania Protokołu ustaleń w Gijón, powiedział, że "powszechnie wiadomo, że aby do 2050 roku świat mógł osiągnąć zerowy poziom netto, niezbędny jest szybszy postęp w ciągu najbliższej dekady. Protokół ustaleń, który dziś podpisaliśmy, odegra ważną rolę w osiągnięciu tego celu.  Budowa nowego zakładu DRI produkującego ekologiczny wodór w Gijón nie tylko umożliwi nam obniżenie o połowę poziomu emisji pochodzących z naszych hiszpańskich zakładów, ale również zaowocuje powstaniem w Sestao pierwszej na świecie huty stali o zerowej emisji dwutlenku węgla."

Firma ArcelorMittal, patrząc dalej w przyszłość, zobowiązała się również do jak najszybszego osiągnięcia zerowej emisji netto*** w hucie w Sestao.

Tekst:
ArcelorMittal Europe Communications
Constructalia

Zdjęcia i film:
ArcelorMittal

*Na podstawie zakresu 1 i 2.
**Jeśli do końca 2025 roku zielony wodór nie będzie dostępny po przystępnych cenach, do zasilania pieca DRI zostanie użyty gaz ziemny. Nadal skutkowałoby to bardzo znaczną redukcją emisji CO2 o 4 mln ton, czyli około 45%.
*** Znaczenie zerowe netto dla zakresów 1, 2 i 3.