Roczna produkcja energii odpowiadająca zapotrzebowaniu 440 000 portugalskich gospodarstw domowych

Kompleks hydroelektryczny na rzece Tâmega będzie składał się z trzech zapór (o nazwach Gouvães, Daivões i Alto Tâmega) i będzie miał łączną moc 1158 megawatów (MW). Po pełnym uruchomieniu Iberdrola szacuje, że rocznie będzie produkowanych łącznie 1766 gigawatogodzin (GWh) energii elektrycznej, co odpowiada zużyciu 440 000 portugalskich gospodarstw domowych. Ta dostawa czystej energii pozwoli uniknąć emisji ok. 1,2 mln ton CO2 do atmosfery i zmniejszy zużycie ropy o 160 000 ton.

Kompleks Tâmega: jeden z największych projektów hydroelektrycznych opracowanych w Europie w ciągu ostatnich 25 lat

Na północy Portugalii, mniej więcej w połowie drogi między Porto a hiszpańskim miastem Ourense, na rzece Tâmega powstaje kompleks hydroenergetyczny budowany przez hiszpańską firmę energetyczną Iberdrola Generación. Wznoszone trzy zapory i trzy elektrownie wodne są jedną z największych tego typu konstrukcji w Europie w ciągu ostatnich 25 lat. Łączny koszt inwestycji szacuje się na 1,5 mld euro.


Beton natryskowy zbrojony włóknami stalowymi ArcelorMittal zastosowany w podziemnych korytarzach

Na potrzeby tego projektu dostarczono ponad 500 t wysokowydajnych włókien stalowych ArcelorMittal. Włókna HE55/35 i FE60/36 zostały użyte do wzmocnienia podziemnych korytarzy metodami betonu natryskowego. Wykorzystano je również do solidnej obudowy chroniącej i przykrywającej rury stalowe używane do przesyłania wody.

Budowa trzech nowych zapór i elektrowni wodnych przebiega w dobrym tempie i zgodnie z harmonogramem określonym na początku projektu. Po ukończeniu dwóch trzecich prac, kompleks powinien być w pełni gotowy w 2023 roku - dziewięć lat po rozpoczęciu budowy.

Tekst:
ArcelorMittal Bars & Rods

Zdjęcia:
ArcelorMittal Bars & Rods