Kolejne kroki

Po zakończeniu początkowej fazy w Europie, kolejne zakłady ArcelorMittal na całym świecie będą uczestniczyć w tym programie.

W 2021 roku ResponsibleSteel wprowadzi standard certyfikacji wyrobów stalowych, który będzie zawierał rygorystyczne wymogi dotyczące łańcucha dostaw surowców. ArcelorMittal będzie nadal odgrywał aktywną rolę w rozwijaniu tego aspektu programu.

ArcelorMittal świętuje pierwsze w branży certyfikaty ResponsibleSteel™ dla swoich hut

Firma ArcelorMittal ogłosiła, że uzyskała certyfikat ResponsibleSteel™ dla swoich hut w Belgii, Niemczech i Luksemburgu. Zakłady ArcelorMittal w Belgii (Geel, Genk, Gent i Liège), Luksemburgu (Belval, Differdange i Rodange) oraz Niemczech (Bremen i Eisenhüttenstadt) są pierwszymi hutami na świecie, które zostały poddane niezależnemu audytowi i uznane za spełniające normy wymagane przez ResponsibleSteel. Jest to pierwsza w branży globalna inicjatywa certyfikacyjna i norma opracowana przez wiele zainteresowanych stron.

Rygorystycznie określone standardy

Proces audytu ResponsibleSteel umożliwia każdemu zakładowi udowodnienie, że jego procesy produkcyjne spełniają rygorystycznie określone standardy w szerokim zakresie kryteriów społecznych, środowiskowych i dotyczących zarządzania, w tym w zakresie:     

  • zmian klimatycznych i emisji gazów cieplarnianych,
  • zarządzania zasobami wodnymi i bioróżnorodnością,
  • praw człowieka i praw pracowniczych,
  • relacji ze społecznością lokalną i integralności biznesowej.

Standard opiera się na 12 zasadach oraz różnorodnych kryteriach i podstawowych wymaganiach. Aby uzyskać certyfikat ResponsibleSteel, każdy zakład musi przejść szczegółowy audyt przeprowadzony przez stronę trzecią, a ostateczną decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje niezależny Komitet Certyfikacyjny. Firma ArcelorMittal współpracowała z międzynarodowym audytorem AFNOR i jego niemiecką filią GUTcert - specjalistycznymi firmami świadczącymi usługi certyfikacji i oceny.

Geert Van Poelvoorde, CEO ArcelorMittal Europe powiedział: "Odpowiedzialne techniki produkcji oraz wysokie standardy etyczne i biznesowe stają się coraz ważniejsze dla naszych klientów. Certyfikacja ResponsibleSteel daje naszym klientom pewność, że spełniamy oczekiwania w zakresie wyznaczania celów redukcji emisji dwutlenku węgla, jak również w zakresie standardów środowiskowych i społecznych na każdym etapie produkcji. W proces certyfikacji zaangażowanych było wiele zespołów w firmie ArcelorMittal i chciałbym im pogratulować ciężkiej pracy, jaką włożyły w to, by stać się pierwszymi zakładami, które uzyskały certyfikat ResponsibleSteel™ - jest to wielkie osiągnięcie."

Pan Geert Van Poelvoorde dodał również: "Biorąc pod uwagę znaczne inwestycje, jakie już poczyniliśmy, by osiągnąć 30% obniżkę emisji CO2 do 2030 roku oraz neutralność węglową do 2050 roku, a także nasze szersze inwestycje środowiskowe we wszystkich naszych zakładach, jestem przekonany, że osiągniemy nasz cel, jakim jest uzyskanie certyfikatu w każdym z naszych zakładów segmentu Flat Products na początku 2022 roku".

ArcelorMittal Europe - Long Products również stawia sobie za cel uzyskanie certyfikatu ResponsibleSteel w większej liczbie swoich zakładów w ciągu 2022 roku.

Odpowiedzialnie pozyskiwana i produkowana stal

Anne-Claire Howard, dyrektor generalny ResponsibleSteel, przemawiając podczas uroczystości w ArcelorMittal Gent z okazji przyznania pierwszych certyfikatów w zakładach ArcelorMittal, powiedziała: "Jestem zachwycona, że pierwsze huty, które zostały poddane ocenie pod kątem bardzo rygorystycznego zestawu kryteriów wymaganych w ramach Standardu ResponsibleSteel, zostały zatwierdzone.  Norma ResponsibleSteel została stworzona przez jedyną, prawdziwie globalną, wielostronną inicjatywę w sektorze stalowym, której celem jest zapewnienie przedsiębiorstwom i konsumentom pewności, że stal z której korzystają, została pozyskana i wyprodukowana w sposób odpowiedzialny na każdym etapie.

Pani Anne-Claire Howard dodała: "Chciałabym pogratulować zespołom firmy ArcelorMittal, które wspierały rozwój, a obecnie wdrażanie standardu ResponsibleSteel w pierwszych hutach w Europie. To naprawdę przełomowy moment zarówno dla ResponsibleSteel, jak i dla sektora stalowego. Cieszę się, że mogę współpracować z rosnącą liczbą członków ResponsibleSteel i jestem przekonana, że w najbliższych miesiącach liczba zakładów sektora stalowego dążących do uzyskania certyfikatu będzie nadal rosła.  Będzie to jasny i wyraźny sygnał dla rynków i rządów, że przemysł stalowy zamierza nie tylko obniżyć emisyjność produkcji stali, ale również zapewnić odpowiedzialne praktyki ESG (Environmental, Social, Governance) w produkcji stali."

Tekst:
ArcelorMittal Europe Communications
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal
ResponsibleSteel™