Najbardziej zrównoważony materiał budowlany

Stalowe grodzice, dzięki możliwości ich ponownego wykorzystania, doskonale wpisują się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Grodzice ArcelorMittal mogą być ponownie użyte do dwunastu razy, zanim zostaną poddane recyklingowi jako złom przeznaczony do produkcji stali opartej na metodzie EAF.

Co więcej, dalsze zmniejszenie śladu węglowego można osiągnąć wykorzystując ocenę bazującą na projektach. Uwzględnia ona rozwiązania pakietowe, zaprojektowane w oparciu o wysokowydajne i dostosowane do potrzeb profile grodzic z gatunków stali o wysokiej wytrzymałości.

Niezależne badania wpływu na infrastrukturę pokazują, że innowacyjna konstrukcja EcoSheetPile™ Plus firmy ArcelorMittal może zmniejszyć emisję CO2 nawet o 58% w pełnym zakresie LCA („od kołyski do grobu”), w porównaniu z konwencjonalnymi metodami budowy**.

Grodzice firmy ArcelorMittal produkowane są w zakładach certyfikowanych w zakresie zarządzania jakością produktów oraz przestrzegania zasad BHP. Wytworzone produkty charakteryzują się przejrzystymi wskaźnikami ich efektywności środowiskowej. To sprawia, że są to materiały budowlane przyjazne dla środowiska.

Oddziaływanie na środowisko walcowanych na gorąco grodzic stalowych firmy ArcelorMittal udokumentowane jest w Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD), zarejestrowanej w niemieckim instytucie IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.), która dostępna jest tutaj.

Zmniejszanie śladu węglowego dzięki grodzicom stalowym EcoSheetPile™ i EcoSheetPile™ Plus

Dekarbonizacja to najważniejszy aspekt długoterminowej strategii firmy ArcelorMittal. Zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego i Europejskiego Zielonego Ładu, firma ArcelorMittal zobowiązuje się do obniżenia europejskiej emisji CO2 o 30% do 2030 roku oraz osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2050. XCarb®, nowa marka firmy, ma łączyć w sobie wszystkie produkty i projekty w zakresie działalności hutniczej firmy ArcelorMittal o obniżonej, niskiej i zerowej emisji dwutlenku węgla.

EcoSheetPile™

Wprowadzona w 2018 roku gama grodzic EcoSheetPile™ firmy ArcelorMittal Europe - Long Products Sheet Piling produkowana jest w elektrycznym piecu łukowym (EAF), przy emisji 520 kg CO2 na tonę gotowego wyrobu. Aby przedstawić to w odpowiedniej perspektywie - w 2018 roku średnia emisja CO2 dla światowego przemysłu stalowego, obejmująca wszystkie rodzaje metod produkcyjnych (konwencjonalne i elektryczne), wynosiła około 1,85 tony na tonę wyrobów stalowych*. Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) gamy produktów EcoSheetPile™ obejmuje ocenę cyklu życia (LCA) i opiera się na metodzie produkcji EAF, z wykorzystaniem materiału pochodzącego w 100% z recyklingu.

Nowe grodzice EcoSheetPile™ Plus: część inicjatywy pochodzącego z recyklingu i produkcji odnawialnej XCarb™

Nowa marka grodzic EcoSheetPile™ Plus, będąca istotną częścią inicjatywy pochodzącej z recyklingu i produkcji odnawialnej XCarb® dla produktów długich, bazuje na metodzie Electric Arc Furnace (EAF). Wykorzystuje ona w 100% materiał z recyklingu oraz dodatkowo w 100% odnawialną energię elektryczną.

Umożliwia to produkcję nowego asortymentu EcoSheetPile™ Plus o niespotykanym dotąd współczynniku ocieplenia globalnego (A1-A3), wynoszącego 0,37 tony CO2 na tonę wyprodukowanego EcoSheetPile™ Plus.

Specjalna deklaracja środowiskowa produktu dla EcoSheetPile™ Plus opiera się na analizie cyklu życia „Od kołyski do bramy z opcjami” ("Cradle-to-Gate with options”). Została ona zatwierdzona przez niezależnego recenzenta zgodnie z normami ISO 14025 i EN 15804 i opublikowana przez oficjalnego operatora programu - niemiecki instytut IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.). Deklaracja posiada również Gwarancję Pochodzenia skontrolowaną przez zewnętrzną, trzecią stronę, poświadczającą odnawialne źródła energii elektrycznej.