Rewolucja przemysłowa dla uniknięcia katastrofy klimatycznej

Aditya Mittal, prezes zarządu ArcelorMittal, komentując powiedział:

"Program Catalyst jest innowacyjny i potrzebny. Łączy on finansowanie publiczne i prywatne w celu przyspieszenia realizacji projektów, które mogą przyczynić się do znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla. Dla firmy ArcelorMittal i przemysłu stalowego, tego rodzaju inicjatywa ma kluczowe znaczenie. Przemysł stalowy wie, jak obniżyć emisję dwutlenku węgla - to, czego nam brakuje, to dostępność czystej energii po konkurencyjnych cenach, która stanowi podstawę do rzeczywistego przyspieszenia działania. Dlatego też, po przedyskutowaniu z Billem celu Catalyst, z radością przyłączyliśmy się do niego jako partner wiodący. Osiągnięcie neutralnego bilansu węglowego do 2050 roku wymaga skoordynowanego globalnego wysiłku, jakiego świat jeszcze nigdy nie widział."

Bill Gates, założyciel Breakthrough Energy, dodał:

"Uniknięcie katastrofy klimatycznej będzie wymagało nowej rewolucji przemysłowej. Musimy sprawić, aby technologie i produkty, które nie powodują emisji, były równie tanie jak te, które powodują, aby cały świat mógł sobie na nie pozwolić i osiągnąć nasze cele klimatyczne. W ramach Catalyst, liderzy z sektora prywatnego i publicznego spotykają się, aby skupić się na wspieraniu technologii, które są niezbędne dla osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale są obecnie zbyt drogie, aby mogły zostać przyjęte na skalę globalną. Koordynując inwestycje i kierując je w stronę tych kluczowych technologii, możemy obniżyć ich Green Premiums oraz pomóc im szybciej wejść na rynek, dzięki czemu wszyscy będziemy mogli osiągnąć nasze cele klimatyczne."

ArcelorMittal poprzez XCarb® łączy siły z programem Catalyst firmy Breakthrough Energy

Firma ArcelorMittal ogłosiła, że została partnerem wiodącym w programie Catalyst firmy Breakthrough Energy, zobowiązując się do zainwestowania kapitału w wysokości 100 milionów USD w ciągu najbliższych pięciu lat w ramach funduszu innowacyjnego XCarb®.

Breakthrough Energy: Catalyst

Założona przez Billa Gatesa firma Breakthrough Energy angażuje się w rozwój technologii, których potrzebuje świat, aby osiągnąć neutralny bilans węglowy do 2050 roku. Działania Breakthrough Energy obejmują instrumenty inwestycyjne, programy filantropijne, rzecznictwo polityczne i inne inicjatywy, w tym Catalyst.

Catalyst, uruchomiony na początku tego roku, to nowy model tego, jak firmy, rządy i prywatna filantropia mogą finansować, produkować i zapewniać powszechne przyjęcie czystych technologii nowej generacji. Program początkowo skupi się na czterech technologiach dekarbonizacji: bezpośrednim wychwytywaniu powietrza i maszynowym oczyszczaniu go z CO2 (DAC), ekologicznym wodorze, długoterminowym magazynowaniu energii (LDS) oraz zrównoważonym paliwie lotniczym (SAF).

Inwestycja poprzez fundusz innowacyjny XCarb®

Inwestycja ArcelorMittal zostanie dokonana za pośrednictwem uruchomionego na początku 2021 roku funduszu innowacyjnego XCarb®. Firma planuje inwestować za jego pośrednictwem do 100 milionów dolarów rocznie w firmy opracowujące technologie, które mogą wesprzeć i przyspieszyć przejście na produkcję stali bez emisji dwutlenku węgla. Do tej pory ArcelorMittal zainwestował 10 milionów dolarów w Heliogen, spółkę działającą w sektorze energii odnawialnej, która wytwarza paliwa ekologiczne mające zastąpić paliwa kopalne (poprzez koncentrację i wychwytywanie światła słonecznego) oraz 25 milionów dolarów w firmę Form Energy, która pracuje nad rozwojem przełomowej technologii magazynowania energii.

Tekst:
ArcelorMittal
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal