Aktualności

ArcelorMittal i EBI ogłaszają finansowanie w wysokości 280 mln euro na badania i innowacje wspierające cele firmy ArcelorMittal w zakresie dekarbonizacji

Kredyt w wysokości 280 mln euro przyznany firmie ArcelorMittal przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ma na celu wsparcie europejskiego programu badawczo-rozwojowego firmy ArcelorMittal oraz związanych z nim nakładów inwestycyjnych w dziedzinie projektów środowiskowych, klimatycznych i energetycznych w latach 2021-2023.

Pomoże to grupie osiągnąć ambitne cele w zakresie działań na rzecz klimatu, a tym samym ograniczyć ślad środowiskowy jej zakładów produkcyjnych, wyrobów stalowych i rozwiązań technologicznych. Firma ArcelorMittal Europe zobowiązała się do obniżenia emisji CO2 o 35% do 2030 roku, a grupa ArcelorMittal wyznaczyła sobie cel neutralności klimatycznej na rok 2050.

Badania i rozwój siłą napędową ograniczenia emisji dwutlenku węgla

 

Partnerstwo między firmami EBI i ArcelorMittal jest wspierane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), który jest głównym filarem planu inwestycyjnego dla Europy.  Z reguły co najmniej 40% projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych EFSI, zgodnie z porozumieniem paryskim, ma na celu przyczynienie się do działań na rzecz klimatu. Projekt ten przyczyni się również do osiągnięcia pozycji lidera przez przemysł Unii Europejskiej jako dostawcy zaawansowanych technologicznie gatunków stali, produktów i rozwiązań.

 

Oczekuje się, że nowe produkty, ulepszenia w zakresie procesu produkcji oraz rozwiązania techniczne przyniosą znaczące pozytywne skutki dla środowiska w zakresie bezpośredniej i pośredniej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Działania badawczo-rozwojowe wspierane przez nową inwestycję będą prowadzone głównie w istniejących zakładach badawczo-rozwojowych firmy ArcelorMittal we Francji, Belgii, Luksemburgu i Hiszpanii.

 

Innowacyjność jest kluczowa i ważna dla europejskiego przemysłu stalowego

Greg Ludkovsky, wiceprezes ArcelorMittal i szef działu badań i rozwoju, powiedział: "Fundusze te pomogą działowi R&D w dalszej realizacji ambicji firmy ArcelorMittal w zakresie ograniczenia śladu środowiskowego, jaki pozostawiają jej działania i wyroby. Będziemy w stanie rozszerzyć zakres naszych prac o wysokiej wartości dodanej, efektywnych kosztowo i przełomowych a mających na celu opracowanie wyrobów i procesów produkcyjnych przyjaznych dla środowiska"

Ambroise Fayolle, wiceprezes EBI podkreślił, że "podpisanie tej umowy pomiędzy europejskim bankiem publicznym a ArcelorMittal wesprze głównego europejskiego gracza w przemyśle stalowym, który głęboko koncentruje się na wyrobach stalowych o wyższej wartości dodanej. Inwestycje te odegrają kluczową rolę w strategii redukcji śladu węglowego firmy ArcelorMittal, a tym samym przyczynią się do realizacji europejskiego zielonego ładu, zgodnego z postanowieniami Porozumienia paryskiego z 2015 roku w sprawie zmian klimatu".

Kris Peeters, wiceprezes EBI, powiedział: "Sektor stalowy jest sektorem o kluczowym znaczeniu dla gospodarki europejskiej. Jak żaden inny sektor stoi on przed koniecznością ciągłego wymyślania nowych rozwiązań i zwiększania wydajności procesów produkcyjnych oraz zmniejszania ich uciążliwości dla środowiska. Wymaga to ciągłych inwestycji w innowacje."

Tekst:
ArcelorMittal
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal