Plan działania do roku 2050

Hybrydowy model produkcji stali oparty na Smart Carbon i innowacyjnej metodzie DRI w Gandawie wpisuje się w plan działania firmy ArcelorMittal Belgia dotyczący emisji CO2, na który składają się trzy kierunki:

  • Dalsza poprawa efektywności materiałowej i energetycznej, a także zwiększenie wykorzystania złomu
  • Wdrożenie technologii Smart Carbon - zastąpienie węgla kopalnego węglem obiegowym i odpadowym; reformulacja gazów odlotowych w użyteczne związki chemiczne oraz separacja CO2 w celu ponownego wykorzystania lub składowania
  • Wodór - zastąpienie węgla (jako reduktora) wodorem - docelowo zielonym wodorem, gdy będzie on dostępny komercyjnie.XCarb® W kierunku stali neutralnej pod względem emisji CO2

Nowa inwestycja w technologie dekarbonizacji w zakładzie ArcelorMittal Gent

Do 2030 roku firma ArcelorMittal Belgia ograniczy emisję CO2 o 3,9 miliona ton rocznie dzięki budowie zakładu produkującego 2,5 miliona ton stali metodą DRI (żelaza bezpośrednio zredukowanego) oraz dwóch pieców elektrycznych. Będą one funkcjonować obok nowoczesnego wielkiego pieca, gotowego na przyjęcie odpadów drewna i tworzyw sztucznych jako substytutu węgla kopalnego.

ArcelorMittal podpisuje list intencyjny z rządami Belgii i Flandrii, wspierający wartą 1,1 mld euro inwestycję w technologie dekarbonizacji w zakładzie ArcelorMittal Gent

Firma ArcelorMittal ogłosiła, że podpisała list intencyjny z rządami Belgii i Flandrii, wspierający wart 1,1 mld euro projekt budowy zakładu DRI o mocy 2,5 mln ton w zakładzie w Gandawie, a także dwóch nowych pieców elektrycznych.

Zakład DRI wykorzystuje gaz ziemny, a potencjalnie także wodór, zamiast węgla do redukcji rudy żelaza, co skutkuje znacznym ograniczeniem emisji CO2 w porównaniu z produkcją żelaza w wielkim piecu. Dwa piece elektryczne będą przetapiać DRI i złom stalowy, który następnie zostanie przetworzony w stalowni na blachy stalowe i w dalszej kolejności na wyroby gotowe.

Po wybudowaniu pieców DRI i pieców elektrycznych nastąpi okres przejściowy, w którym produkcja będzie stopniowo przenoszona z wielkiego pieca A do pieców DRI i pieców elektrycznych. Wówczas funkcjonowanie wielkiego pieca A dobiegnie końca i zostanie on zamknięty. Do roku 2030 doprowadzi to do zmniejszenia emisji CO2 o około trzy miliony ton rocznie.

Wsparcie dla tego projektu zarówno ze strony rządu krajowego, jak i rządu Flandrii ma kluczowe znaczenie ze względu na znaczne koszty związane z przejściem na produkcję stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Niezbędna będzie również zgoda Komisji Europejskiej na wsparcie finansowe.

Synergie technologii Smart Carbon i DRI

Zakład DRI będzie działał obok wielkiego pieca B w Gandawie, który wznowił swoją produkcję w marcu 2021 roku, po znacznych inwestycjach o wartości 195 mln euro.

Połączenie nowej instalacji DRI ze zrównoważonym, najnowocześniejszym wielkim piecem umożliwia stworzenie wyjątkowej synergii w ramach planu działania firmy ArcelorMittal Belgia na rzecz neutralnego dla klimatu procesu produkcji stali.

Połączenie poszczególnych inicjatyw umożliwi firmie ArcelorMittal Belgia ograniczenie emisji CO2 o 3,9 miliona ton rocznie do 2030 roku (w zakresie 1 i 2, w porównaniu z rokiem 2018), co odpowiada emisji gazów cieplarnianych emitowanych przez 848 172 samochodów jeżdżących przez cały rok.  

W rezultacie, ArcelorMittal Belgia wniesie znaczący wkład w realizację ambicji ArcelorMittal Europe, by do 2030 roku obniżyć intensywność emisji CO2 o 35%, a do roku 2050 stać się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

Tekst:
ArcelorMittal

Zdjęcia:
ArcelorMittal Belgium
ArcelorMittal Europe

Aktualności