Film: Tworzenie świata o niskiej emisji CO2

ArcelorMittal publikuje raport działań na rzecz klimatu - Climate Action Report 2

Firma ArcelorMittal opublikowała swój drugi raport działań grupy na rzecz klimatu. Poprzedni raport grupy został opublikowany w maju 2019 roku, natomiast europejski raport działań na rzecz klimatu opublikowano w maju 2020 roku.

Raport działań na rzecz klimatu 2 (Climate Action Report 2) 2021

W nowym raporcie firma ArcelorMittal po raz pierwszy ogłosiła globalny cel redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku na poziomie 25%. Podniosła również swój europejski cel redukcji CO2 na rok 2030 do 35% (z 30% ogłoszonych wcześniej). Wszystkie cele odnoszą się do zakresu 1 i 2. Wcześniej, we wrześniu 2020 roku, firma ogłosiła ambicję osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.

Podział celów do 2030 roku

Nowy raport działań na rzecz klimatu zawiera plan działania, który ilustruje aktualne podejście firmy ArcelorMittal do kwestii produkcji stali neutralnej klimatycznie. Pięć kluczowych dźwigni określono jako kamienie milowe na drodze do osiągnięcia produkcji stali neutralnej klimatycznie do roku 2050. Są to:

 1. Transformacja produkcji stali
  W ciągu najbliższych dziesięcioleci przemysł stalowy przejdzie transformację aktywów wykorzystywanych do produkcji stali na skalę niespotykaną od ponad 100 lat. Obejmuje to w pierwszej fazie przejście z węgla (w wielkim piecu) na gaz ziemny (w instalacji do bezpośredniej redukcji żelaza - DRI) jako prekursora ekologicznego wodoru DRI.

 2. Transformacja energetyczna
  Energia wykorzystywana do produkcji stali w przyszłych latach przejdzie dalszą i bardziej radykalną transformację, od wysokoemisyjnej energii opartej na paliwach kopalnych do form energii o niskiej i zerowej emisji dwutlenku węgla. Obejmuje to wodór ekologiczny, obiegowe formy węgla oraz technologie CCUS.

 3. Zwiększone wykorzystanie złomu
  Oprócz wykorzystania złomu w EAF (elektrycznym piecu łukowym), ArcelorMittal zwiększy wykorzystanie złomu w produkcji stali w wielkich piecach i konwertorach tlenowych (BF-BOF).

 4. Pozyskiwanie czystej energii elektrycznej
  ArcelorMittal skupi się na zwiększeniu ilości zużywanej przez siebie energii elektrycznej o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla. Firma zamierza tego dokonać poprzez zakup certyfikatów energii odnawialnej oraz poprzez bezpośrednie umowy zakupu energii (PPA) z dostawcami z projektów odnawialnych.

 5. Kompensacja emisji resztkowych
  Emisje resztkowe będą prawdopodobnie nadal występować. Są to emisje, dla których albo nie ma wykonalnego rozwiązania technologicznego, albo rozwiązanie takie wiąże się z nadmiernie wysokimi kosztami ekonomicznymi lub społecznymi. W przypadku tych emisji firma ArcelorMittal będzie kupować wysokiej jakości środki wyrównawcze lub uruchamiać projekty mające na celu generowanie wysokiej jakości kredytów węglowych.

Kliknij tutaj aby przeczytać cały komunikat prasowy.

Kliknij tutaj aby pobrać raport.

Tekst:
ArcelorMittal
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal

Raport:
ArcelorMittal

Film:
ArcelorMittal