Wszystkie produkty wyprodukowane w Luksemburgu

Pierwsza dostawa wyrobów stalowych miała miejsce w kwietniu 2020 roku. W sumie firma ArcelorMittal dostarczyła:

  • 8070 ton ścianki szczelnej HZ-M®/AZ® o długości do 33 m - wykonanej na zamówienie zgodnie z wymogami projektu w hutach Differdange i Belval i wykorzystanej jako główne elementy konstrukcyjne ściany nabrzeża. Zostały one wyprodukowane w 100% ze stali pochodzącej z recyklingu w elektrycznych piecach łukowych, uzyskując znak EcoSheetPile™,
  • 1180 ton materiału kotwiącego od najnowocześniejszego, specjalistycznego producenta Anker Schroeder,
  • 207 ton szyn podsuwnicowych, wyprodukowanych w hucie Rodange, w celu przedłużenia toru podsuwnicowego z istniejącego nabrzeża na nowe,
  • 150 ton kształtowników stalowych, wyprodukowanych w hutach Differdange i Belval, służących do połączenia systemu kotwiącego.

Prace wykończeniowe

Po ustawieniu głównej konstrukcji z grodzic stalowych, trwające w porcie Huelva prace wykończeniowe mają zostać zakończone w 2022 roku.

Zespół ArcelorMittal Sheet Piling nadal pozostaje do dyspozycji zainteresowanych stron na całym świecie, które pragną wykorzystać zalety grodzic stalowych do realizacji swoich projektów.

Wyroby długie firmy ArcelorMittal: rozwiązanie wybrane dla hiszpańskiego portu Huelva

Port w Huelvie jest piątym najbardziej ruchliwym portem w Hiszpanii i 29-tym spośród około 1200 portów w Europie. Firma ArcelorMittal Europe - Long Products przyczynia się do jego ciągłej ekspansji poprzez dostawy grodzic stalowych, szyn i kształtowników produkowanych w Luksemburgu.

 

Przedłużenie długości o 525 metrów

Port Huelva położony jest w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego. Obszar ten był jedną z głównych bram Europy dla handlu morskiego już od czasów rzymskich. Huelva podtrzymuje to dziedzictwo, działając jako główny węzeł europejskiej sieci handlowej, łącząc się z kontynentem afrykańskim i amerykańskim. Zarząd Portu Huelva, w związku z koniecznością zaspokojenia rosnących potrzeb przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości usług portowych, zdecydował się na rozbudowę południowego nabrzeża o 525 metrów.

Kompletne rozwiązanie opracowane wspólnie przez firmę ArcelorMittal Sheet Piling, zainteresowane strony i decydentów

W kwietniu 2017 roku Port Huelva zlecił sporządzenie raportu wykonalności alternatywnych rozwiązań projektowych. W raporcie tym wskazano stalowe ścianki szczelne jako preferowane rozwiązanie, przy czym kluczowe względy, takie jak zapewnienie jakości i korzyści środowiskowe, były możliwe do osiągnięcia jedynie przy zastosowaniu stalowych ścianek szczelnych. Pozostałą, nie bez znaczenia, przeszkodą do pokonania była ekonomia.

W ciągu następnych dwóch lat projekt przeszedł drogę od projektu wstępnego do rozstrzygnięcia przetargu, który wygrała firma Ferrovial Construcción SA w maju 2019 roku. W tym okresie, zespół ArcelorMittal Sheet Piling kilkakrotnie był zatrudniany przez projektantów, wykonawcę i port w Huelvie do doradztwa technicznego i optymalizacji rozwiązań. Dało to zespołowi możliwość wyjątkowego zrozumienia projektu, co z kolei przyczyniło się do jego ujednolicenia, sprawnej realizacji i końcowego wykorzystania, zapewniając ekonomiczny sukces przedsięwzięcia.

Kluczowe zalety rozwiązania stalowego i korzyści dla Portu Huelva (obecnie i w przyszłości):

Advantage

 

Economy

Environment

Social

Highest installation productivity

Steel sheet piles enable the quickest project completion and commercial exploitation of the investment, resulting in earlier job creation. With reduced construction time comes reduced CO2 emissions.

Reduced dredging

Dredging is not required for the installation of steel sheet piles. Thus, the only dredging required is to satisfy the project requirements for vessel dimensions, resulting in reduced cost, construction time, and environmental impact (reduced CO2 emissions and marine habitat disruptions).

 

Reduced volume of bulk materials transport by road

Operations such as concreting are potential disruptions to the daily port operations. They cause significant wear and tear to road infrastructures, disrupt the traffic in the area, and have a high carbon footprint.

High standard of quality control and quality assurance

With production in a highly controlled factory environment, steel sheet piles are ready for use upon arrival to the jobsite. Timeline and cost risks are minimal.

 

 

Minimal onsite heavy equipment

Steel sheet piles installation does not require a lot equipment. The jobsite remains clear and clean, is easy to manage, and safety hazards are minimised.

 

Minimal maintenance

Steel sheet pile quay walls are designed to perform maintenance free during their intended lifespan*.

 

 

End of life value

Steel sheet piles are easy to recover during the decommissioning of the structures. They are a 100% recyclable resource.

* Jak w przypadku każdego projektu infrastrukturalnego, zalecane są okresowe kontrole pod kątem przypadkowych uszkodzeń oraz potwierdzenie oczekiwań projektowych.

Tekst:
ArcelorMittal Europe Communications
Constructalia

Zdjęcia:
© Port of Huelva
© ArcelorMittal