Stal Magnelis® przewyższa stal ocynkowaną w zastosowaniach w glebie

Złożoność mechanizmów korozji utrudniła ustalenie norm i standardów dla stalowych konstrukcji fotowoltaicznych osadzonych w glebie. Firma ArcelorMittal, dzięki szeroko zakrojonym badaniom, obejmującym zarówno testy laboratoryjne jak i prowadzone przez szereg lat badania zewnętrzne, udowodniła, że stal Magnelis® zachowuje się znacznie stabilniej i wykazuje znacznie lepszą odporność na korozję w porównaniu z tradycyjnymi powłokami cynkowymi. Francuski Instytut Korozji w grudniu 2021 roku potwierdził, że Magnelis® zachowuje się 3,8 raza lepiej niż stal ocynkowana.

Magnelis® - zachowanie w glebie gruntownie przetestowane

Korozja atmosferyczna metali od lat jest przedmiotem szczegółowych badań. Jednak w przypadku części konstrukcji osadzonych w glebie, mechanizmy korozji są bardziej złożone i nie można w ten sam sposób zdefiniować kategorii korozji. Istnieje również mniej norm i standardów dotyczących korozyjności gleby, jak również mniej dostępnej literatury i danych.

Niemniej jednak, inżynierowie muszą ograniczyć tę niepewność i ocenić okres eksploatacji swoich konstrukcji fotowoltaicznych, zarówno tych wystawionych na działanie trudnych warunków atmosferycznych, jak i tych zagłębionych w gruncie.

Aby to osiągnąć, firma ArcelorMittal zdobyła szeroką wiedzę na temat zachowania się stali Magnelis® w glebie, dzięki przyspieszonym testom laboratoryjnym i badaniom zewnętrznym. Badania te przeprowadzono w działach R&D firmy ArcelorMittal, jak i we współpracy z zewnętrznymi ośrodkami badawczymi, takimi jak Francuski Instytut Korozji.

Do badań wykorzystano różne rodzaje gleb - gliniaste, muliste i piaszczyste - o różnych poziomach korozyjności (ocenianych zgodnie z niemiecką normą DIN 50929-3: 2018).

Wyniki, po kilku latach, potwierdzają lepszą odporność Magnelis® w porównaniu ze stala ocynkowaną: szybkość korozji Magnelis® wzrasta w mniejszym tempie i z mniejszym rozproszeniem wyników.

Potwierdzono wysoką wydajność w glebie

Francuski Instytut Korozji ocenił zachowanie stali Magnelis® w gruncie i doszedł do wniosku, że w badanym zakresie gleb, średnia odporność korozyjna Magnelis® w gruncie wzrosła przeciętnie o współczynnik 3,8 w porównaniu do powłoki ocynkowanej ogniowo metodą zanurzeniową.

W zależności od analizy gleby, jako minimalną powłokę należy zastosować Magnelis® ZM430 (35µm na stronę) lub ZM620 (50µm na stronę).

Odporność wbitych słupów może być zagwarantowana przez firmę ArcelorMittal na podstawie projektu, pod warunkiem przeprowadzenia analiz fizycznych, chemicznych i elektrycznych gruntu.

Tekst:
ArcelorMittal Europe - Flat Products

Zdjęcia:
ArcelorMittal Europe - Flat Products