Gilbert: wieloletni partner

Centrum prefabrykacji Gilbert jest wieloletnim partnerem firmy ArcelorMittal w Luksemburgu. Od 125 lat centrum jest wyposażone w najbardziej wydajne narzędzia, dzięki którym może oferować swoim klientom szeroki zakres usług, od cięcia na wymiar po obróbkę powierzchniową i galwanizację. W Ehlerange, gdzie Gilbert ma swoją siedzibę od 15 lat, magazyn o powierzchni 12 000 m2 może pomieścić ponad 40 000 ton wyrobów stalowych.

Więcej informacji: www.gilbert.lu


Koleje luksemburskie (CFL) kupują stal "XCarb® recykling i zasoby odnawialne" by wesprzeć dekarbonizację infrastruktury

Pod koniec 2021 roku zakład ArcelorMittal Europe - Long Products w Rodange wywalcował swoje pierwsze produkty „XCarb® recykling i zasoby odnawialne”, czyli wyroby produkowane w elektrycznym piecu łukowym, ze stali pochodzącej z recyklingu i przy wykorzystaniu w 100% odnawialnej energii elektrycznej. Belki UPN 300 wyprodukowane w Rodange zostały właśnie dostarczone do centrum prefabrykacji Gilbert w Ehlerange. Po przycięciu ich na odpowiednią długość i ocynkowaniu zostaną one dostarczone do odbiorcy końcowego - kolei luksemburskich (CFL) - do wykorzystania na stacji kolejowej w Rodange, położonej niedaleko zakładu, w którym zostały wyprodukowane.


Profile o niskiej emisji CO2 = infrastruktura kolejowa o niskiej emisji dwutlenku węgla

Profile UPN z Rodange są częścią większego zamówienia. Na początku 2022 roku w zakładach ArcelorMittal Belval i Differdange, aby w pełni zrealizować zamówienie, wyprodukowano również belki HEB i HEM o różnych wymiarach.

Stal ta, produkowana przy bardzo niskiej emisji CO2, zostanie wykorzystana do wsparcia kolei luksemburskich w ramach dążenia do dekarbonizacji infrastruktury.

Zrównoważona mobilność w Luksemburgu jest coraz bardziej popularna, a rozwiązania dekarbonizacyjne znajdują się w centrum uwagi. Od 2007 roku wszystkie pociągi pasażerskie CFL są napędzane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych i nie emitują CO2. Dekarbonizacja infrastruktury to kolejny krok w odpowiedzialnym za środowisko podejściu kolei CFL.

Gospodarka cyrkulacyjna: gospodarka jutra

Daniel D'Antonio, kierownik działu żelazo i metale/urządzenia sanitarne w firmie Gilbert, z zadowoleniem przyjmuje to pierwsze zamówienie na stal „XCarb® recykling i zasoby odnawialne”:

"Oferowanie naszym klientom stali „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” pozwala nam pozycjonować się w Luksemburgu jako podmiot działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jestem przekonany, że gospodarka cyrkulacyjna to gospodarka jutra.  Stal od dawna znana jest ze swoich właściwości w zakresie recyklingu, a kiedy sama jej produkcja jest dekarbonizowana - na przykład z pomocą marki „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” - staje się ona sztandarowym materiałem dla ekologicznego budownictwa.

Kiedy przedstawiłem CFL zalety stali „XCarb® recykling i zasoby odnawialne”, byli oni natychmiast zainteresowani, ciesząc się, że będą mogli korzystać z certyfikowanego, dekarbonizowanego produktu w swojej infrastrukturze. Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD) dla kształtowników XCarb® była decydującym czynnikiem w naszych rozmowach.
Henri Reding, CEO ArcelorMittal Rodange, skomentował:

"To zamówienie jest pierwszym zamówieniem na stal „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” z huty Rodange dla projektu CFL, ale firma Gilbert wspomniała już o innych zamówieniach na tę stal o niskiej emisji CO2. Rzeczywiście, coraz więcej klientów, takich jak Gilbert i CFL, zwraca się o towary i usługi, które pomagają im zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Wynika to z ich ambicji osiągnięcia celów klimatycznych lub z tego, że ich klienci są świadomi swojej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Jest to dla nas źródłem wielkiej satysfakcji, gdy klienci wybierają naszą markę „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” oraz wspierają naszą inicjatywę ekologiczną poprzez zaangażowanie własnych interesariuszy."

Tekst:
ArcelorMittal Europe Communications

Zdjęcia:
ArcelorMittal
CFL
Gilbert


Ekologiczna stal dla wsporników sieci trakcyjnej CFL

"Jesteśmy zaangażowani i mamy obowiązek działać w sposób zrównoważony we wszystkim, co robimy - od projektu po eksploatację", mówi Stephan Weyer, kierownik działu energii w dziale inżynierii infrastruktury CFL.

Chociaż energia elektryczna wykorzystywana do napędu naszych pociągów pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych, to w kontekście projektu przebudowy stacji Rodange, jak również innych przyszłych projektów, ważne było dla nas również wdrożenie instalacji przyjaznych dla klimatu, zwłaszcza w podsystemie "energia". Ilość stali wykorzystywanej w takich projektach jest znacząca - na kilometr stacji przypada około 150 ton stali.

Decydując się na zastosowanie ekologicznej stali w naszych konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnych (dzięki ograniczeniu emisji CO2 podczas ich produkcji o 80%), aktywnie przyczyniamy się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju naszej firmy i wspieramy innowacje. Z dumą przyjęliśmy wiadomość, że jesteśmy pierwszym odbiorcą stali „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” w hucie ArcelorMittal w Rodange oraz że w naszym kraju istnieje technologia umożliwiająca produkcję tej stali. Ponadto, nieustannie poszukujemy sposobów na ograniczenie emisji CO2. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa przyczyni się do podniesienia świadomości znaczenia stali ekologicznej."