O FEAG

Założona w 1946 roku firma FEAG urosła do rangi znanego na całym świecie dostawcy rozwiązań z zakresu elektrotechniki. Firma oferuje stacje elektryczne pod klucz, takie jak kompaktowe transformatory odpowiednie do instalacji energii odnawialnej. FEAG produkuje również rozdzielnice, automatykę i technikę komunikacyjną, produkty mechaniczne oraz unikalne rozwiązania dla instalacji elektrycznych.

Więcej informacji:www.feag.de

XCarb® pomaga FEAG w osiągnięciu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju

FEAG, wiodący dostawca komponentów elektrycznych dla sektora energetycznego, rozpoczyna proces rozwoju i transformacji, który umożliwi firmie sprostanie przyszłym szansom i wyzwaniom. Kluczowym krokiem na tej drodze był zakup certyfikatów ekologicznej stali XCarb® od firmy ArcelorMittal Europe - Flat Products. Stal, której towarzyszą certyfikaty, jest wykorzystana do produkcji istotnych elementów kompaktowych stacji transformatorowych FEAG, wykorzystywanych w sektorze energii odnawialnej.

Certyfikaty ekologicznej stali XCarb® przyczyniają się do ograniczenia emisji przez klientów FEAG

Firma FEAG, dzięki zakupowi 1000 ton stali z certyfikatami stali ekologicznej XCarb®, zaoszczędzi ponad 2000 ton równoważnika emisji CO2. Dzięki certyfikatom XCarb® Grupa FEAG będzie mogła znacznie ograniczyć emisje w zakresie 3, zarówno własne, jak i swoich klientów. Emisje zakresu 3 to pośrednie emisje, na które przedsiębiorstwa nie mają wpływu, w tym emisje pochodzące z zakupionych towarów.

Certyfikaty ekologicznej stali XCarb® opierają się na rzeczywistych oszczędnościach CO2, uzyskanych dzięki tym praktycznym działaniom. Uwzględnione są również szersze inicjatywy ograniczające ślad węglowy firmy ArcelorMittal oraz projekty ukierunkowane na ekologiczne innowacje. Oszczędności te są niezależnie potwierdzane przez DNV GL.

"Stal jest dla firmy FEAG kluczowym komponentem, wykorzystywanym w większości naszych wyrobów," mówi dr Karsten Wünsche, dyrektor generalny zakładu FEAG w Sankt Ingbert. "W ramach naszej transformacji biznesowej chcemy zaoferować wyroby, które pomogą naszym klientom w ograniczeniu emisji. Certyfikaty ekologicznej stali XCarb® firmy ArcelorMittal dają nam taką możliwość."


FEAG zwiększa przejrzystość i świadomość

Proces rozwoju i transformacji w firmie FEAG już teraz przyczynił się do zwiększenia przejrzystości i wewnętrznej świadomości programu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie. "W drugim etapie wprowadzane są kolejne inicjatywy mające na celu zmniejszenie zużycia energii i kompensację emisji" - mówi Carsten Margardt, kierownik ds. zaopatrzenia i logistyki w FEAG. "Trzecim krokiem jest pomoc naszym klientom w osiągnięciu bardziej zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie im wyrobów, które pozwolą im ograniczyć lub kontrolować poziom emisji. To właśnie w tym zakresie, certyfikaty ekologicznej stali XCarb® firmy ArcelorMittal pomogą nam rozpocząć rozmowy z klientami na temat zrównoważonego rozwoju i zwiększyć rentowność sektora energii odnawialnej."

FEAG wykorzystuje szereg gatunków stali zimnowalcowanej firmy ArcelorMittal, w tym materiał ocynkowany elektrolitycznie i ogniowo. "FEAG niedawno wprowadził na rynek Jetskin®," zauważa Tina Chmura, manager ds. sprzedaży w ArcelorMittal Downstream Solutions w Edenkoben. "Jetskin® to powłoka cynkowa nakładana przy użyciu technologii Jet Vapor Deposition (JVD - Napylanie strumieniem pary wodnej). Jetskin®, oprócz zapewnienia jednorodnej ochrony antykorozyjnej stali, minimalizuje ilość wymaganego cynku i obniża emisję dwutlenku węgla w porównaniu z konwencjonalnymi wyrobami ocynkowanymi."

FEAG będzie wykorzystywał Jetskin® do produkcji szerokiej gamy obudów do rozdzielnic, podstacji i kompaktowych stacji transformatorowych. "Planujemy zwiększyć wykorzystanie bardziej zrównoważonych materiałów, takich jak Jetskin®" - zauważa dr Karsten Wünsche. "Pozwoli nam to odejść od stali ocynkowanych elektrolitycznie i ogniowo".

"Firma FEAG jest dumna, że nabyła stal ArcelorMittal z certyfikatem XCarb®," mówi Carsten Margardt. "Będzie to stanowić istotny wkład w nasze wysiłki na rzecz ograniczenia pośredniej emisji CO2 i generowania trwałej wartości dodanej. A także będzie stanowić wartość dodaną dla naszych klientów."

"FEAG jest pierwszym klientem, któremu firma ArcelorMittal Downstream Solutions - Steel Service Center Edenkoben dostarczyła certyfikaty ekologicznej stali XCarb®," mówi Tina Chmura. "Dostarczymy stal do klienta w ciągu całego 2022 roku".


Tekst:
Constructalia
ArcelorMittal Europe Communications

Zdjęcia:
ArcelorMittal
FEAG®