W oczekiwaniu na przyszłą współpracę

Tove Aspeng, kierownik ds. zakupów w firmie Stene Stål, cieszy się na myśl o przyszłej współpracy: "Stal „XCarb® recykling i zasoby odnawialne”, charakteryzująca się niskim poziomem emisji, jest doskonałym środkiem przeciwdziałania zmianom klimatycznym, korzystnym zarówno dla nas samych, naszych klientów, jak i dla klimatu.


O firmie Stene Stål Produkter AS

Firma Stene Stål kieruje swoją ofertę głównie do producentów konstrukcji stalowych, co znajduje odzwierciedlenie w szerokim asortymencie produktów i ich rozmiarów. Firma posiada certyfikat zgodności z normą EN 1090, która reguluje produkcję i montaż konstrukcji stalowych dla rynku budowlanego. Ponadto posiadają urządzenia do automatycznego gruntowania produktów do długości 23 m. W połączeniu z wartościami XCarb™, firma jest obecnie w stanie zaoferować konkretną deklarację EPD dla projektu, w tym A4, dla każdej belki dostarczanej na plac budowy.

Stene Stål magazynuje „XCarb® recykling i zasoby odnawialne”

Norweski dystrybutor stali, firma Stene Stål Produkter AS, zamierza zostać pierwszym europejskim dystrybutorem, który w swoich magazynach będzie posiadał wyłącznie kształtowniki stalowe wyprodukowane z wykorzystaniem technologii niskoemisyjnych. Oferta kształtowników obejmuje duże belki i pale, stosowane głównie w budownictwie, a także mniejsze produkty, takie jak szyny, pręty czy sztaby.


Niski współczynnik ocieplenia globalnego stali ArcelorMittal to korzyść dla naszych klientów

Szeroka gama wyrobów firmy Stene Stål, począwszy od kształtowników IPE, HEA i HEB, będzie charakteryzować się współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP) poniżej 400 kg CO2 na tonę. Stene Stål, kierując się własną strategią szybszego i skuteczniejszego reagowania na zmiany klimatyczne oraz rosnącymi obawami politycznymi w Norwegii, zamierza w ciągu 2022 roku zmienić cały posiadany asortyment kształtowników. Do tego celu wykorzysta kształtowniki „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” firmy ArcelorMittal produkowane w luksemburskich hutach Belval i Differdange, które spełniają surowe wymogi dotyczące emisji CO2.

Przy wartości GWP wynoszącej 333 kg CO2 na tonę wyrobów stalowych [1] („od kołyski do bramy” lub A1-A3), profile „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” wyraźnie odpowiadają ambicjom firmy Stene Stål. Wartość ta, osiągnięta dzięki wysiłkom firmy ArcelorMittal zmierzającym do wykorzystania do 100% złomu oraz energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł słonecznych i wiatrowych, zostaje przeniesiona na naszego klienta, dając mu tym samym przewagę konkurencyjną.

[1] Environmental Product Declaration for XCarb® recycled and renewably produced structural steel sections and merchant bars in ArcelorMittal Europe certifies a global warming potential of 333kg of CO2 per tonne of steel product when the metallics are 100% scrap.

Text:
ArcelorMittal Europe Communications
Constructalia

Images:
© Stene Stål

Chcesz dowiedzieć się więcej o inicjatywie XCarb™?

Inicjatywa XCarb™, zapoczątkowana przez firmę ArcelorMittal w marcu 2021 roku, łączy wszystkie wyroby i działalność hutniczą firmy ArcelorMittal charakteryzujące się obniżoną, niską lub zerową emisją dwutlenku węgla.

Do produkcji stali „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” firma ArcelorMittal wykorzystuje do 100% złomu oraz energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa. Firma ArcelorMittal szacuje, że ślad węglowy tej stali XCarb® wynosi zaledwie 0,3 tony CO2 na tonę wyrobu stalowego, gdy wsad metalowy w 100% pochodzi ze złomu, co potwierdza opublikowana Środowiskowa Deklaracja Wyrobu (EPD).

Inicjatywa XCarb™ ArcelorMittal obejmuje również certyfikaty stali ekologicznej XCarb®, opracowane specjalnie dla wyrobów stalowych firmy ArcelorMittal wytwarzanych z rudy żelaza w wielkim piecu. Opierają się one na rzeczywistych oszczędnościach CO2, jak również na szerszych inicjatywach, które ograniczają ślad węglowy firmy ArcelorMittal. Firma ArcelorMittal może zsumować te istotne oszczędności CO2, a następnie przekazać je swoim klientom w formie certyfikatu, który został zweryfikowany przez niezależnego audytora.