Firma ArcelorMittal Poland otrzymuje certyfikat ResponsibleSteel™ jako pierwsza w Europie Wschodniej

Firma ArcelorMittal Poland, w wyniku pomyślnie przeprowadzonego przez DNV Poland audytu, otrzymała certyfikat ResponsibleSteel™. Dokument potwierdza, że firma spełnia kryteria wymagane do uzyskania certyfikatu ResponsibleSteel Standard. ArcelorMittal Poland jest pierwszą grupą zakładów w Europie Wschodniej, które otrzymały certyfikat ResponsibleSteel - pierwszy w branży globalny standard dla wielu interesariuszy.  

 

Opublikowano: 29 listopada 2022

Certyfikacja ResponsibleSteel™

Audyty mają na celu sprawdzenie, czy działalność zakładu hutniczego spełnia zestaw rygorystycznie określonych wymagań, które audytorzy potwierdzają nie tylko na podstawie otrzymanych dokumentów, ale także poprzez szereg rozmów z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Biorą oni pod uwagę szeroki zakres kryteriów społecznych i środowiskowych podzielonych na 12 zasad. Do aspektów społecznych należą: uczciwość biznesowa, relacje z pracownikami i społecznościami, prawa człowieka oraz prawa pracownicze. Kryteria środowiskowe obejmują zmiany klimatyczne i emisję gazów cieplarnianych, gospodarkę wodną, emisję odpadów i hałasu oraz różnorodność biologiczną. 

W lipcu 2021 roku firma ArcelorMittal ogłosiła, że jej zakłady w Belgii (Geel, Genk, Gent i Liège), Luksemburgu (Belval, Differdange i Rodange) oraz w Niemczech (Bremen i Eisenhüttenstadt) były pierwszymi hutami na świecie, które poddano niezależnemu audytowi i uznano za spełniające standardy wymagane w ramach ResponsibleSteel. 

W maju 2022 roku zakłady firmy w Asturias w Hiszpanii oraz ArcelorMittal Méditerranée we Francji uzyskały certyfikat ResponsibleSteel™. W czerwcu certyfikację uzyskał również France Nord, obejmujący swoje zakłady w Dunkerque, Mardyck, Desvres, Montataire, Florange, Mouzon i Basse-Indre.

Tekst:
ArcelorMittal

Zdjęcia:
© ArcelorMittal
© ResponsibleSteel