Renowacja wałów przeciwpowodziowych Fouchy w Troyes²

W sercu obszaru metropolitalnego Troyes znajduje się sieć kanałów o długości około 130 kilometrów. Obecność kanałów sprawia, że obszar ten nazywany jest "małą Wenecją". Projekt renowacji grobli Fouchy, chroniących Troyes, został uruchomiony po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa w 2011 roku. Renowacja wałów przeciwpowodziowych jest jednym z ostatnich etapów projektu. Projekt obejmował wykorzystanie systemu ścian kombinowanych HZ®/AZ® firmy ArcelorMittal.

Setec Hydratec i GEOTEC, projektanci projektu, wybrali rozwiązanie grodzic ArcelorMittal na odcinkach, gdzie nasyp 2H/1V nadmiernie naruszałby przekrój hydrauliczny rzeki. Konsorcjum VINCI Construction i LEDUC TP zaproponowało i wdrożyło nowoczesne, wysokowydajne grodzice wykorzystujące profile AZ 18-800 o szerokości 800 mm, tworzące samostabilizujące się ścianki szczelne. Rozwiązanie to okazało się zarówno optymalne, jak i ekonomiczne, spełniając jednocześnie wymagania tamy Fouchy. Konsorcjum zainstalowało kurtynę złożoną z profili HZ®-M, aby ograniczyć odkształcenia najwyższych części. Materiał ten zapewnia ściance niezbędną bezwładność, aby ograniczyć jej deformację.

Grodzice AZ 18-800 i profile HZ-M zostały wyprodukowane w Luksemburgu w 100% ze stali pochodzącej z recyklingu. Ograniczyło to emisje z transportu i ogólny wpływ projektu na środowisko.

²SolscopeMag n°16 od listopada 2020 roku.

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej we Francji

Stowarzyszenie France Digues (France Dykes) zidentyfikowało ponad 6000 km wałów przeciwpowodziowych we Francji. Rozwiązania stalowe ArcelorMittal są regularnie wybierane do projektów rozbudowy i wzmacniania grobli.

 

Opublikowano: 31 października 2023


Wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych w St-Laurent-du-Var

Plan zapobiegania zagrożeniom powodziowym (PPRI) dla dolnego odcinka rzeki Var podkreślił potrzebę przeglądu zabezpieczeń przeciwpowodziowych miasta Saint-Laurent-du-Var. Doprowadziło to do rewizji programu działań przeciwpowodziowych (PAPI). Uwzględnieniono prace, które ochronią dodatkowe 1100 metrów liniowych wału przeciwpowodziowego. Działania te zabezpieczą prawie 2000 mieszkańców,  oraz mały obszar biznesowy, obiekty sportowe i kulturalne a także centrum miasta.

Wzmocnienie grobli Saint-Laurent-du-Var dotyczy obu brzegów. Prace, które graniczą z trasą metropolitalną 95, obejmują liniowy odcinek o długości 1,6 km.

Wzmocnienie wykorzystuje podwójną ściankę szczelną na odcinkach wału o wystarczającej odległości między drogą a wałem. Profile AZ 23-800 o długości od 12,7 do 14,5 m są wykorzystywane do budowy głównej ściany oporowej. Profile AZ 18-800 o długości od 2,5 do 7,5 m są wykorzystywane do budowy ściany kotwiącej. Zastosowany gatunek stali to S355 GP, o łącznej wadze 2315 ton.


Tekst:
ArcelorMittal Europe Communications
Constructalia

Zdjęcia:
© ArcelorMittal Europe