Najważniejsze informacje o projekcie

  • Klient: RS76 GmbH & Co.KG, spółka należąca do Bavarian Chamber of Pension Funds (BVK)
  • Deweloper całego projektu: Strabag Real Estate
  • Wykonawca robót ziemnych: Züblin Spezialtiefbau GmbH
  • Grodzice:
    - 798 ton PU 28-1 w gatunku stali S 355 GP
    - z oferty EcoSheetPile™ Plus („XCarb® recykling i zasoby odnawialne”): 100% stali z recyklingu, 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
    - długości: od 15,20 do 22,20 m.

Grodzice ze stali „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” pomogły firmie BVK uzyskać certyfikat „Zrównoważonego placu budowy”

Na dawnym terenie firmy Siemens w Monachium w Niemczech powstaje nowa siedziba Bayerische Versorgungskammer (BVK). Firma Züblin Spezialtiefbau otrzymała zlecenie na wykonanie wykopu, który imponuje swoim rozmiarem i głębokością. Łącznie wydobytych zostanie 188 300 m3 ziemi.

Do obudowy wykopu zainstalowano tymczasową ściankę szczelną. Wykonawca wybrał grodzice stalowe ArcelorMittal z oferty XCarb®, które charakteryzują się bardzo niskim śladem węglowym ze względu na ich produkcję wyłącznie przy użyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (słonecznej i wiatrowej).

Cały projekt ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu zrównoważonego rozwoju i już został nagrodzony certyfikatem "Zrównoważonego placu budowy" przez Niemiecką Radę Zrównoważonego Budownictwa (DGNB).

 

Opublikowano: 6 lutego 2024

Zrównoważony rozwój i certyfikat DGNB: ponowne wykorzystanie, recykling

Miejsce wykopu otrzymało certyfikat dla zrównoważonych placów budowy od Niemieckiej Rady Zrównoważonego Budownictwa. Oprócz kryteriów, takich jak szeroko zakrojona ochrona przed hałasem, ciągłe wykorzystywanie materiałów rozbiórkowych lub ochrona drzew, ważnym aspektem koncepcji zrównoważonego rozwoju było rozwiązanie ścianki szczelnej.

Istotnym jest, że grodzice są tylko wynajmowane, a po użyciu przenoszone są z powrotem do magazynu ArcelorMittal w Niemczech. Tymczasowo używane grodzice są używane od 5 do 10 razy, zanim zostaną w pełni poddane recyklingowi pod koniec ich cyklu życia.

Grodzice EcoSheetPile® Plus użyte na placu budowy pochodzą z oferty „XCarb® recykling i zasoby odnawialne” ArcelorMittal. Grodzice te produkowane są w Luksemburgu w oparciu o 100% złomu pochodzącego z recyklingu i przy użyciu 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. ArcelorMittal rozpoczął konsekwentną konwersję wszystkich wypożyczalni grodzic w Niemczech na EcoSheetPile™ Plus od czwartego kwartału 2022 roku. Ze względu na fakt, że grodzice mogą być wielokrotnie wykorzystywane, minie trochę czasu, zanim całkowita wymiana zostanie zakończona.

Zastosowanie grodzic EcoSheetPile™ Plus na placu budowy zapobiegło emisji około 1652 ton CO2e podczas produkcji stali (etap produktu, moduły A1-A3). Odpowiada to redukcji o 85% w porównaniu z grodzicami produkowanymi metodą konwencjonalną. Powtórne wykorzystanie w kolejnych projektach budowlanych ma dalszy pozytywny wpływ, ponieważ pozwala uniknąć produkcji nowej stali, oszczędzając w ten sposób zasoby naturalne i energię (moduł D).

Realizacja projektu

Projekt wykopu spełnia klasyczne wyzwania śródmiejskiego placu budowy: budynki mieszkalne i komercyjne w bezpośrednim sąsiedztwie, specjalne wymagania dotyczące emisji pyłu i hałasu oraz wymagająca logistyka. Tunel linii metra U4 biegnie bezpośrednio wzdłuż wykopu, dlatego też drgania i odkształcenia rejestrowane są za pomocą systemu monitorowania.

W styczniu 2023 roku rozpoczęły się pierwsze specjalne prace inżynieryjne, a w marcu dostarczono pierwsze grodzice PU 28-1. Zostały one wynajęte od ArcelorMittal, a następnie po tymczasowym użyciu w wykopie, zostały zwrócone do magazynu wynajmu. Po regeneracji zostaną ponownie wykorzystywane w innych projektach.

Grodzice mają długość od 15 do 22 m i zostały zainstalowane przy użyciu młota wibracyjnego. Łączny tonaż wyniósł blisko 800 ton, co przekłada się na znaczną powierzchnię montażu grodzic wynoszącą 4850 m². Grodzice były instalowane od marca do maja 2023 roku, zanim przeprowadzono pierwsze operacje kotwienia.

W stanie końcowym ścianka szczelna będzie częściowo połączona za pomocą stalowych kotew, w maksymalnie trzech warstwach. Długość kotew jest również imponująca i wynosi do 60 m. Przed usunięciem stalowych grodzic kotwy muszą zostać odprężone, a głowice kotew usunięte w odpowiednim czasie.


Tekst:
ArcelorMittal Europe Communications
Constructalia

Zdjęcia:
ArcelorMittal Europe
Züblin Spezialtiefbau