Innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z grodzic stalowych dla parkingów podziemnych

Grodzice stalowe od dziesięcioleci wykorzystywane są do budowy parkingów podziemnych. W ostatnich latach trend ten nasila się wraz ze wzrostem zapotrzebowania na takie projekty na gęsto zaludnionych obszarach. Ściany z grodzic stalowych to trwałe rozwiązanie dla parkingów podziemnych o konstrukcji do trzech lub czterech poziomów pod powierzchnią.

Artykuł ten przybliża metody projektowania, innowacyjne techniki instalacji, metody projektowania uwzględniające warunki pożarowe, systemy uszczelnień, oprogramowanie do projektowania oraz zagadnienia, takie jak obciążenia pionowe, nośność czy zrównoważony rozwój podziemnych parkingów z grodzicami z blachy stalowej.

Streszczenie raportu

Ruch pojazdów oraz brak miejsc parkingowych to główne wyzwania dla dużych miast. Grunty są bardzo drogie, szczególnie w centrach miast, dlatego sposobem zwiększenia liczby miejsc parkingowych jest budowa obiektów podziemnych. W raporcie opisano innowacyjne, ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie dla parkingów podziemnych budowanych z grodzic stalowych. W dokumencie omówiono kilka aspektów, takich jak bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nieprzepuszczalność ścian, nośność pionowa, wpływ na środowisko i ograniczenie ruchu pojazdów budowlanych.

Artykuł naukowy (dostępny w jęz. angielskim), streszczenie, zdjęcia:
© João Martins, ArcelorMittal Commercial RPS; Michał Januszewski, ArcelorMittal Commercial Long Polska

Wprowadzenie:
Constructalia