Stal i Wieżowce: Produktywna historia i zrównoważona przyszłość

Związek pomiędzy stalą a budynkami wysokimi sięga ponad stu lat wstecz i z każdym rokiem staje się on coraz silniejszy. W latach 30-tych XX wieku stal ułatwiała rozkwit wieżowców, w latach 70-tych natomiast stal o wysokiej wytrzymałości zapoczątkowała ich odrodzenie. Stal, dzięki swojej przystępnej cenie i trwałości, była zawsze najlepszym materiałem do projektowania i budowy głównej konstrukcji budynków wysokich.

Obecne czasy niosą ze sobą rosnącą troskę o zrównoważony rozwój, w tym sprzeczne koncepcje dotyczące przystępności cenowej, bezpieczeństwa i wpływu stali na środowisko. Doprowadziło to do pewnych nieporozumień na temat roli stali w budownictwie wysokościowców. W odpowiedzi na zainstniałą sytuację Rada ds. Budynków Wysokich i Środowisk Miejskich (CTBUH) oraz ArcelorMittal podjęły współpracę nad opracowaniem raportu badawczego zatytułowanego „Stal i Wieżowce: Produktywna historia i Zrównoważona przyszłość”. Celem tego przedsięwzięcia było zilustrowanie ostatnich zmian w relacjach między stalą oraz budynkami wysokimi, które sprawiają, że jest to zdecydowany i zrównoważony wybór do budowy wieżowców.


Zarys ogólny

Niniejszy raport badawczy omawia zrównoważony charakter stali, badając jej wpływ na cykl życia budynku. Głównym celem było zwiększenie innowacji w projektowaniu poprzez analizę nowych pomysłów na tworzenie zrównoważonych, opłacalnych i zoptymalizowanych budynków przyszłości.

Dokument zawiera również podsumowanie najnowszych innowacji w specyfikacjach technicznych, ze szczególnym naciskiem na stal o wysokiej wytrzymałości, której zastosowanie może skutkować zmniejszeniem ilości stali potrzebnej do budowy budynku. W raporcie przedstawiono metody projektowania, które mogą usprawnić wytwarzanie i montaż, a co za tym idzie zmniejszyć zużycie energii podczas budowy. Zaprezentowano również propozycję oceny i szacowania, jak chociażby koncepcję standaryzacji powierzchni użytkowej, która zwiększa wydajność operacyjną i zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.

Wnioski

„Zrównoważony rozwój nie jest stałym stanem harmonii, lecz raczej procesem zmian, w którym eksploatacja zasobów, kierunek inwestycji, ukierunkowanie rozwoju technologicznego i zmiana instytucjonalna są spójne z przyszłymi, jak i obecnymi potrzebami” (WCED 1987). W miarę pogłębiania naszej ogólnej wiedzy i zrozumienia, oczywistym jest, że wszyscy musimy działać wspólnie, aby znaleźć innowacyjne i zrównoważone metody, które pozwolą na większy rozwój gospodarczy i społeczny, minimalizując przy tym szkody wyrządzone środowisku naturalnemu, co jest kluczowym zagadanieniem w tych metodologiach.

W ten sam sposób, w jaki budynki wysokie zrewolucjonizowały środowisko miejskie, stal była i pozostanie rewolucyjna i rozwojowa w zakresie zależności między budynkami wysokimi a zrównoważonym rozwojem. Obowiązkiem osób zaangażowanych w proces projektowania i budowy jest uwzględnienie porad ekspertów, innowacji i wysoce zrównoważonych produktów budowlanych w taki sposób, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy dla przyszłych pokoleń.

Tekst: Constructalia
Dokumentacja naukowa: Shelley Finnigan (Inżynier Działu Wsparcia Technicznego i Sprzedaży, Dyrektor działu Technicznego, Sprzedaży i Marketingu na rynku obu Ameryk, ArcelorMittal), Dario Trabucco (Kierownik badań CTBUH, Rada ds. Budynków Wysokich i Środowisk Miejskich), Jean-Claude Gerardy (Kierownik ds. Eksportu w ArcelorMittal Sections and Merchant Bars), Nicoleta Popa (Dyrektor globalnego Działu badań i rozwoju w zakresie rynku budowlanego, infrastruktury i wyrobów długich, ArcelorMittal)