Wzrost mocy odnawialnych źródeł energii

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej moc odnawialnych źródeł energii pomiędzy rokiem 2019 a 2024 ma wzrosnąć o 50%. Ten wzrost o 1200 GW odpowiada obecnej całkowitej mocy elektrowni zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się, że energia słoneczna stanowić będzie prawie 60% przewidywanego wzrostu, a lądowa energia wiatrowa 25%.

Stal będzie odgrywać ważną rolę we wszystkich odnawialnych źródłach energii, zwłaszcza w energii solarnej i wiatrowej. Każdy nowy MW energii słonecznej wymaga od 35 do 45 ton stali, a każdy nowy MW energii wiatrowej wymaga od 120 do 180 ton stali.

ArcelorMittal: dostarczanie stali na potrzeby farm wiatrowych

ArcelorMittal był dostawcą stali do niektórych z największych farm wiatrowych na świecie, w tym:

 • BorWin3 - przyłącze do morskiej sieci wiatrowej o mocy 900 MW na niemieckim Morzu Północnym,
 • East Anglia One - farma wiatrowa o mocy 714 MW na Morzu Północnym u wybrzeży Anglii,
 • Greater Changhua - farma wiatrowa o mocy 2,4 GW w Cieśninie Tajwańskiej.

Globalny dział badań i rozwoju ArcelorMittal odgrywa ważną rolę we wspieraniu tego rynku poprzez opracowywanie nowych produktów i rozwiązań stalowych:

 • Magnelis® - przełomowy produkt ze stali odpornej na korozję, który odniósł duży sukces na rynku energii słonecznej. Magnelis® jest produktem referencyjnym w sektorze konstrukcji montowanych na gruncie i produktem pierwszego wyboru w trudnych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych;
 • "A-motion” to nowe stalowe rozwiązanie do paneli słonecznych stworzone przez ArcelorMittal. A-Motion to jednorzędowy, samozasilający i bezprzewodowy tracker słoneczny, który charakteryzuje się przyjazną dla wiatru konstrukcją, zaprojektowaną tak, aby była bezpieczna w każdej pozycji, bez wymaganej pozycji chowania Dzięki ograniczonej liczbie komponentów, globalnemu łańcuchowi dostaw z możliwością dostaw lokalnych oraz ograniczonej obsłudze i konserwacji, produkt spełnia potrzeby rynku.

„Przyszłość stali w transformacji energetycznej jest ekscytująca” - mówi Johannes De Schrijver. „Jako największy na świecie producent stali, posiadający rozległe możliwości w zakresie dalszego jej przetwarzania oraz wiedzę w zakresie produkcji i budownictwa, jesteśmy na doskonałej pozycji, aby zapewnić bezpieczną i zrównoważoną stal dla rynku energii przyszłości”.

Stal jest siłą kryjącą się za energią odnawialną

Nagłówki gazet na całym świecie obwieszczają, że trwa globalna transformacja energetyczna. Firmy zajmujące się ropą, gazem i energią elektryczną zapowiadają ogromne inwestycje i strategiczne posunięcia na rynkach energii odnawialnej.


Stal: kluczowy materiał w świecie o mniejszej emisji dwutlenku węgla

Energia odnawialna, obejmująca energię słoneczną, wiatrową, geotermalną, wodną i inne, znajduje się w centrum transformacji. Transformacja, której celem jest stworzenie świata z mniejszą emisją dwutlenku węgla  stawia stal w centrum uwagi.

„Stal jest wymagana na każdym z tych rynków. Bez stali żadne z odnawialnych źródeł energii nie byłoby możliwe. Każda konstrukcja wykorzystująca energię odnawialną - turbina wiatrowa, panel słoneczny - wymaga stali” - mówi Johannes De Schrijver, dyrektor generalny ArcelorMittal Projects.

Rynek energii słonecznej

Rynek energii słonecznej podzielony jest na dwa obszary. Pierwszy to mniejsze panele dachowe montowane na domach, muzeach i stadionach. Drugi obszar to projekty na skalę użytkową. Farmy te wytwarzają standardowo od 100 do 300 MW energii, podczas gdy niektóre – obecnie w fazie rozwoju - zbliżają się do 1000 MW.

Johannes De Schrijver zauważa: „Są to w zasadzie małe elektrownie, boiska piłkarskie pełne paneli słonecznych. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że każdy nowy MW wymaga od 35 do 45 ton stali, to dla nas ogromna szansa. Jest to obszar, na którym koncentrujemy naszą uwagę”.

Technologie słoneczne

Elektrownie słoneczne wykorzystują trzy technologie, z których wszystkie w swoich konstrukcjach wykorzystują stal, do której przymocowane są moduły fotowoltaiczne lub lustra:

 • Panele fotowoltaiczne (PV) - panele montowane są na stałej lub ruchomej konstrukcji, która pozwala na optymalne ustawienie panelu w kierunku słońca przez cały dzień; ruchoma konstrukcja zyskuje obecnie na popularności (stała konstrukcja z technologią śledzenia) i przewiduje się, że stanowić będzie połowę wszystkich konstrukcji PV do 2025 roku;
 • Skoncentrowana energia słoneczna (CSP) - panele z soczewkami, które skupiają promień słońca na małej komórce o znacznie większej zdolności wytwarzania energii;
 • Fotowoltaiczny koncentrator (CPV) - zamienia światło słoneczne na energię elektryczną za pomocą ogniw PV wykonanych z materiałów półprzewodnikowych; zwykle materiałem tym jest sól, która staje się płynna i wytwarza parę, aby wytworzyć elektryczność.

Firma ArcelorMittal była kluczowym graczem w dostawach stali na potrzeby głównych projektów słonecznych na całym świecie. Wśród nich wyróżnić można farmę słoneczną Beryl w Australii oraz farmę Mohammeda Bin Rashida Al Maktoum Solar Park w Dubaju, a także farmy słoneczne w Chile, Egipcie, Francji, Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Grupa finalizuje również umowy z wytwórcami energii na elektrownie słoneczne w technologii CSP lub CPV. Jedna z nich jest pierwszą tego rodzaju, która łączy zarówno fotowoltaikę słoneczną, jak i CSP, aby uzyskać rewolucyjną moc 950 MW energii.

Stal na rynku energetyki wiatrowej

Stal jest również głównym źródłem energii wiatrowej, którą można podzielić na trzy kluczowe rynki:

 • Farmy wiatrowe na lądzie - stosunkowo małe i wytwarzające od 2 do 3 MW mocy na turbinę. Na samą konstrukcję wieży, obudowę turbiny, łopatki turbiny i stal elektrotechniczną stosuje się różne rodzaje stali;
 • Farmy wiatrowe na morzu - znacznie większe, z najnowszymi turbinami wytwarzającymi od 5 do 8 MW energii. Farmy tego rodzaju wymagają większej ilości stali niż lądowe i z tego względu są przedmiotem zainteresowania inwestorów. Farmy offshore mają dwie zalety: możliwość instalacji znacznie wyżej oraz swobodny przepływ wiatru. Projekty offshore wymagają kombinacji różnych rodzajów stali, aby podeprzeć ogromne fundamenty zakotwiczone w dnie morza. Stal znajduje się również w konstrukcji samej wieży oraz łopatach turbin, które są znacznie grubsze i dłuższe;
 • Farmy wiatrowe nowej generacji - te farmy wiatrowe dosłownie pokonują dystans. Farmy te będą budowane jeszcze dalej od brzegu i wymagać będą konstrukcji pływającej. Każda taka turbina będzie wytwarzać od 7 do 12 MW energii.

Tekst: ArcelorMittal
Zdjęcia: ArcelorMittal