SAFEBRICTILE - nowy raport Działu Badań i Rozwoju: Standardyzacja procedur oceny bezpieczeństwa dla sposobów przejścia od kruchości do ciągłości stali

Dział Badań i Rozwoju ArcelorMittal przyczynił się do realizacji projektu badawczo-rozwojowego związanego z normalizacją procedur oceny bezpieczeństwa dla sposobów przejścia od kruchości do ciągłości. Celem tego projektu badawczo-rozwojowego o nazwie SAFEBRICTILE było opracowanie procedury oceny bezpieczeństwa różnych modeli przejściowych, istotnych dla konstrukcji stalowych.

Kilka celów do spełnienia

Z SAFEBRICTILE spełniono następujące cele:

  1. Opracowanie obiektywnej i spójnej procedury w celu oceny bezpieczeństwa różnych trybów awaryjnych istotnych dla konstrukcji stalowych. Zunifikowana procedura obejmie aspekty: plastyczności +  stabilności +  pękania.
  2. Opracowanie bardziej złożonej procedury, w której nowo opracowane zasady projektowania są zdefiniowane przez wcześniej ustalony współczynnik bezpieczeństwa.
  3. Ponowna ocena kilku zasad w Eurokodzie 3 obejmujących modele przejściowe traktowane w projekcie poprzez zastosowanie opracowanych procedur oceny bezpieczeństwa, w celu sprawdzenia ich zgodności z docelowym prawdopodobieństwem przejścia.
  4. Propozycja nowych lub ulepszonych zasad projektowania dla przypadków, w których zaobserwowano odchylenia od docelowego prawdopodobieństwa przejścia.
  5. Opracowanie koncepcyjne i dalsze utrzymanie europejskiej bazy danych dotyczących właściwości stali wynikających z eksperymentalnych testów.

Wnioski

Raport zawiera przegląd oceny niezawodności zasad projektowania Eurokodu 3 w kontekście wytrzymałości na zerwanie, odporności na wyboczenie słupów i belek oraz odporności na spawanie. Przedstawia zalecenia dotyczące zasad projektowania tam, gdzie jest to konieczne. W rapocie znajdują się również rekomendacje dotyczące statystycznych rozkładów podstawowych zmiennych, istotnych dla konstrukcji stalowych, zebranych w Europejskiej Bazie Danych Właściwości Stali, która została opracowana w ramach projektu.

Tekst: Constructalia
Zdjęcia: ©European Union

Pobierz raport tutaj:

Więcej