Gatunki stali

Gatunki stali konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości S420

Stal drobnoziarnista konstrukcyjna spawalna o wysokiej wytrzymałości zapewnia dobrą spawalność we wszystkich konwencjonalnych procesach spawania.

Stale te stosowane są w elementach spawanych, które muszą wytrzymywać duże naprężenia. Typowe zastosowania to mosty, konstrukcje o dużej rozpiętości, budynki wysokie i inne konstrukcje architektoniczne.

Dane techniczne

Stale konstrukcyjne w gatunku S420 są drobnoziarnistymi, spawalnymi stalami konstrukcyjnymi o wysokiej wytrzymałości. Każdy gatunek ma gwarantowane właściwości udarności w temperaturze -20 ° C (gatunki N lub M) lub w zastosowaniach w niskich temperaturach, w temperaturze -50 ° C (gatunki NL lub ML).

Od 1 lipca 2013 r. rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (rozporządzenie (UE) nr 305/2011 - CPR) wymaga, aby oznakowanie CE było umieszczane na wszystkich produktach dostarczanych zgodnie z normą zharmonizowaną. Oznakowanie CE, w przypadku zastosowań określonych w normie, gwarantuje właściwości opisane w Deklaracji Właściwości Użytkowych produktu (DoP), przedłożonej przez producenta. Wszystkie stale opisane w tym dokumencie są zgodne z tym rozporządzeniem.

Właściwości mechaniczne:

Norma EN
Oznaczenie Kształt Grubość Re Rm A 5.65√So KV 20°C KV 0°C KV -10°C KV -20°C KV -30°C KV -40°C KV -50°C
  EN 10027-1 EN 10027-2   (mm) (MPa) (MPa) (%) (J) (J) (J) (J) (J)  (J)  (J)
  EN 10025-3 S420N 1.8902 L 5-100 - - - ≥ 55 ≥ 47 ≥ 43 ≥ 40        
T 05-16 ≥420 520-680 ≥19 ≥31 ≥27 ≥23 ≥20
16-40 ≥400
40-63 ≥390
63-80 ≥370 ≥18
80-100 ≥360
S420NL 1.8912 L 5-100 - - - ≥63 ≥55 ≥51 ≥47 ≥40 ≥31 ≥27
T 05-16 ≥420 520-680 ≥22 ≥40 ≥34 ≥30 ≥27 ≥23 ≥20 ≥16
16-40 ≥400
40-63 ≥390
63-80 ≥370 ≥21
80-100 ≥360
EN 10025-4 S420M 1.8825 L 5-40       ≥55 ≥47 ≥43 ≥40      
T 05-16 ≥420 520-680 ≥19 ≥31 ≥27 ≥24 ≥20      
16-40 ≥400      
S420ML 1.8836 L 5-40       ≥63 ≥55 ≥51 ≥47 ≥40 ≥31 ≥27
T 05-16 ≥420 520-680 ≥19 ≥40 ≥34 ≥30 ≥27 ≥23 ≥20 ≥16
16-40 ≥400

 

Właściwości chemiczne:

Norma EN
Oznaczenie Grubość C Mn P S Si Al Cu Cr Ni Nb V Ti N Ceq Mo
  EN 10027-1 EN 10027-2 (mm) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)  (%) (%)
EN 10025-3 S420N 1.8902 5-63 ≤0.20 1-1.70 ≤0.030 ≤0.025 ≤0.60 ≥0.020 ≤0.55 ≤0.30 ≤0.80 ≤0.050 ≤0.20 ≤0.050 ≤0.015 ≤0.48 ≤0.10
63-100                           ≤0.50  
S420NL 1.8912 5-63 ≤0.20 0.90-1.65 ≤0.025 ≤0.020 ≤0.50 ≥0.020 ≤0.55 ≤0.30 ≤0.80 ≤0.050 ≤0.20 ≤0.050 ≤0.015 ≤0.43 ≤0.10
63-1020                           ≤0.45  
EN 10025-4 S420M 1.8825 05-16 ≤0.16 ≤0.17 ≤0.030 ≤0.025 ≤0.50 ≥0.020 ≤0.55 ≤0.30 ≤0.80 ≤0.050 ≤0.12 ≤0.050 ≤0.025 ≤0.43 ≤0.20
16-40                           ≤0.45  
S420ML 1.8836 05-16 ≤0.16 ≤0.17 ≤0.025 ≤0.020 ≤0.50 ≥0.020 ≤0.55 ≤0.30 ≤0.80 ≤0.050 ≤0.12 ≤0.050 ≤0.025 ≤0.43  ≤0.20
16-40                           ≤0.45