Gatunki stali

Stale konstrukcyjne w gatunku S550GD-HyPer® + Magnelis®

Stale konstrukcyjne w gatunku S550GD-HyPer® + Magnelis® są częścią oferty Magnelis®.

Stal Magnelis® to płaski produkt ze stali węglowej, powleczony obustronnie stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym. Stop ten, składający się z 93,5% cynku, 3,5% aluminium i 3% magnezu, jest nakładany w procesie ciągłego cynkowania ogniowego. Ten optymalny skład chemiczny został wybrany, aby zapewnić najlepsze rezultaty pod względem odporności na korozję.

Stale konstrukcyjne w gatunku S550GD-HyPer® + Magnelis® są stosowane głównie w:

  • profilach konstrukcyjnych lub niekonstrukcyjnych i profilach dachowych stosowanych w budownictwie
  • konstrukcjach instalacji fotowoltaicznych na farmach solarnych.

Dane techniczne

Gatunki te mają dodatkowe wymagania techniczne w porównaniu z normą EN 10346: 2015 oraz spełniają wymagania dotyczące ciągliwości określone w Eurokodzie 3, część 1.1:

  • Minimalne wydłużenie proporcjonalne 15% (co odpowiada 13% A80 dla grubości poniżej 3 mm)
  • Maksymalne odkształcenie plastyczne co najmniej 15 razy większe niż odkształcenie sprężyste
  • Stosunek minimalnej wytrzymałości na rozciąganie do minimalnej granicy plastyczności ≥ 1.05.

Właściwości mechaniczne:

Norma EN Oznaczenie Kształt Grubość Re Rm A80
  EN 10027-1 EN10027-2   (mm) (MPa) (MPa) (%)
  S550GD-HyPer® + Magnelis®   L 0.70-2 550-680 600-760 ≥ 13
2-3
3-6
  T 0.7-2 600-730 630-790 ≥ 13
2-3
3-6

Właściwości chemiczne:

Norma EN Oznaczenie Grubość C Mn P S Si Al Nb Ti
  EN 10027-1 EN 10027-2 (mm) (%) (%) (%) (%) (%) (%)  (%)  (%)
  S550GD-HyPer® + Magnelis®   0.7-6 ≤ 0.20 ≤ 1.70 ≤ 0.100 ≤ 0.02 ≤ 0.060 ≤ 0.02 ≤ 0.006 ≤ 0.12

Powłoka metaliczna:

Norma EN Oznaczenie Masa powłoki (obustronnie) Grubość powłoki (µm na stronę)*
       (g/m²)  
EN 10346 S550GD-HyPer® + Magnelis® ZM120  120  10
ZM175  175  14
ZM200 200 16
ZM250 250 20
ZM310 310 25
ZM430 430 35