ConstruirAcier - promocja stali we Francji

ConstruirAcier wspiera architektów, inwestorów i biura inżynieryjne w stosowaniu stali w architekturze, doradzając w zagadnieniach ekonomicznych i środowiskowych, tak istotnych w dzisiejszym świecie. Stowarzyszenie łączy uczestników projektu, dzieli się z nimi wiedzą i propaguje ją poprzez, między innymi, organizowanie wizyt na budowach i w funkcjonujących już obiektach, publikacje i wydawnictwo książek, organizację konferencji, konkursów oraz wielu innych wydarzeń promujących zastosowanie stali w architekturze.


Wizyty na budowach: bliżej architektury stalowej

ConstruirAcier organizuje regularne spotkania dla architektów, inwestorów i biur inżynieryjnych, w ramach wizyt na budowach lub w funkcjonujących już obiektach lub zakładach produkcyjnych. Pozwala to wszystkim uczestnikom odkryć i zrozumieć na miejscu atuty zastosowania materiałów stalowych. Wizyty te są bardzo oczekiwane przez projektantów. W ich pierwszej części zwykle ma miejsce prezentacja uczestników procesu projektowego, a w drugiej zwiedzanie obiektu. Wizyty te są również okazją do nawiązywania cennych kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.


Stowarzyszenie ConstruirAcier: idee dla architektury

Zrzeszając wszystkich uczestników sektora budownictwa stalowego - producentów i dystrybutorów stali, handlowców, wykonawców konstrukcji i ślusarzy - stowarzyszenie bazuje na solidnej sieci ekspertów i może uczestniczyć w różnego rodzaju projektach, przekazując informacje techniczne niezbędne dla właściwego, wydajnego, ekonomicznego i innowacyjnego wykorzystania stali. Z tych właśnie względów ArcelorMittal od samego początku jest partnerem ConstruirAcier w promowaniu stosowania stali we Francji.

Stowarzyszenie reprezentuje sektor budownictwa stalowego we Francji, który liczy dziś ponad 175 000 miejsc pracy i ma ogromny potencjał szkoleniowy, oferując szeroki zakres możliwych do zdobycia kwalifikacji w około 20 000 ośrodkach szkoleniowych w całym kraju.

Nagrody Trophées Eiffel dla architektury ze stali: wyróżnienie na skalę kraju

Pośród różnych działań ConstruirAcier wyróżnić należy galę wręczenia nagród Trophées Eiffel, które staje się dziś ważnym miejscem spotkań dla przedstawicieli branży budownictwa stalowego. Gala ta, organizowana od 2015 roku, z biegiem lat zyskała duży rozgłos wśród architektów. Organizowana ona jest każdego roku i przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności różnych ważnych projektów architektonicznych, zrealizowanych w całości lub częściowo ze stali. Nagrody Trophées Eiffel są ważnym na skalę kraju wyróżnieniem przyznawanym przez niezależne Jury za projekty wzniesione we Francji, zaprojektowane przez architektów różnej narodowości.

Nagrody te wpisują się więc w szeroki zakres promocji architektury ze stali oraz jej projektantów, architektów i inżynierów. Mają również za zadanie podkreślać fachową wiedzę i „know-how” firm oraz korzyści wykorzystywania materiału budowlanego, jakim jest stal.

Steel.in gromadzi każdego roku około 450 architektów, inwestorów, deweloperów, przedstawicieli administracji i innych przedstawicieli sektora na ceremonii rozdania nagród, będącej ukoronowaniem konkursu. Oprócz wyróżnienia laureatów, wieczór Steel In jest przede wszystkim miejscem spotkań i wymiany doświadczeń zawodowych, budowania kontaktów i dzielenia się ważnymi informacjami i możliwościami.


Pedagogika: w centrum misji ConstruirAcier

Celem ConstruirAcier jest promowanie wykorzystania stali w architekturze oraz zapewnienie kosztorysantom, architektom, biurom projektowym, inżynierom oraz szkołom architektury i inżynierii niezbędnego wsparcia w poznaniu i stosowaniu materiałów stalowych.

Jeśli chodzi o nauczanie, ConstruirAcier stawia sobie za misję i cel rozbudzanie ciekawości i kreatywności studentów - przyszłych architektów i inżynierów - w poznawaniu szerokiego spektrum możliwości, jakie oferuje stal tak, aby mogli oni łatwiej integrować się ze swoim środowiskiem zawodowym.

Mając na celu powyższe, ConstruirAcier wdraża cztery kluczowe zasady, które są filarami jej programu pedagoficznego: „Ucz się”, „Patrz”, „Eksperymentuj” i „Idź naprzód”.

  • Ucz się: ConstruirAcier oferuje studentom bezpłatne i ukierunkowane konferencje, pozwalając im lepiej zrozumieć apekty techniczne, estetyczne, prawne i bezpieczeństwa w zakresie zastosowania stali w projektach architektonicznych i budowictwie metalowym;
  • Patrz: ConstruirAcier oferuje także wsparcie logistyczne i finansowe nauczycielom, w zakresie organizowania wizyt na budowach i w istniejąch obiektach lub zakładach produkcyjnych;
  • Eksperymentuj: jako autentyczne laboratorium pomysłów i kreatywności, konkurs „Acier” („Stal”) stał się przez lata wydarzeniem w programie nauczania studentów francuskiej szkoły architektury i inżynierii;
  • Idź naprzód: czasopismo Matières, dokumentacje, książki i przewodniki techniczne są wyselekcjonowanymi pod względem jakości pomocami naukowymi umożliwiającymi studentom dostęp do kompletnych treści.

Wszystkie publikacje ConstruirAcier, czy to czasopisma architektoniczne, opracowania techniczne i edukacyjne, artykuły eksperckie czy biuletyny, stanowią bogate źródło wiedzy dla czytelników, którzy chcą wiedzieć więcej o stali lub podnieść swoją wiedzę na temat zalet stosowania tego materiału w budownictwie.

Konferencje tematyczne ConstruirAcier: spotkania, których nie można pominąć

"Czy wybór materiału pochodzenia biologicznego jest wystarczający dla zrównoważonego i odpowiedzialnego budownictwa?", "Jak pozostać kreatywnym w obliczu trudności", "Wszystko się zmienia, … oprócz architektury?", "Czas przyszły bliski", …: to zaingurowany w 2019 roku cykl konferencji ConstruirAcier, które szybko zyskały rangę ważnych i konstruktywnych spotkań dla architektów w Maison d’architecture Ile de France.

Jak stwierdził jeden z uczestników, ekspert w zakresie budownictwa i architektury ze stali: klucz do sukcesu konferencji, które nadały rytm roku 2019, jest bardzo prosty. Poruszając tematy interesujące świat architektury i ukazując konkretne problemy dotyczące pracy architektów, zadając nurtujące ich pytania, cykl konferencji zorganizowanych we współpracy z Maison d’architecture Ile-de-France, dotyka sedna spraw. Każda z konferencji tego cyklu, który będzie miał swoją kontynuację w roku 2020, gromadziła około 70 uczestników, głównie architektów. Od kwestii zrównoważonego budownictwa po odporność i wytrzymałość projektowanych obiektów, od przyszłości miast po pytania związane z dziedzictwem architektonicznym, konferencje te dają przegląd wyzwań architektury dziś i jutro, podkreślając w każdym z poszczególnych aspektów zalety, jakie niesie ze sobą zastosowanie stali.