BUDUJ ZE STALI - promocja stali w Polsce

Program BUDUJ ZE STALI powstał przy współpracy największych przedsiębiorstw branży stalowej w Polsce i jest odpowiedzią na ich oczekiwania dotyczące zwiększenia wykorzystania stali w budownictwie.

Inicjatywa BUDUJ ZE STALI adresowana jest do studentów i absolwentów uczelni technicznych, projektantów, architektów, a także inwestorów oraz generalnych wykonawców - czyli do każdej osoby znajdującej sie w procesie inwestycyjnym.

Podstawowe cele programu to:

  • Propagowanie oraz promowanie budownictwa stalowego jako alternatywy dla rozwiązań opartych wyłącznie na betonie
  • Upowszechnianie  praktycznej wiedzy na temat zastosowania stali w budownictwie
  • Popularyzacja architektury na bazie stali poprzez działania informacyjne, promocyjne, edukacyjne oraz wymianę informacji
  • Wdrażanie oraz udostępnianie nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych na bazie stali oraz wszelkie inne działania promujące konstrukcje stalowe
  • Wpływanie na regulacje prawne sprzyjające stosowaniu stali w budownictwie.  


ArcelorMittal i program BUDUJ ZE STALI

Okres zmniejszonego zapotrzebowania rynku na konstrukcje stalowe oraz silna konkurencja w postaci producentów wszystkich innych materiałów budowlanych powinny skłonić firmy z sektora konstrukcji stalowych do aktywnego promowania rozwiązań konstrukcji stalowych w budownictwie.

Celem takich działań jest zwiększenie udziału konstrukcji stalowych, przede wszystkim w planowanych inwestycjach w zakresie wdrażania programów unijnych w rządowych projektach energetycznych, inwestycjach samorządów lokalnych, inwestycjach komunalnych oraz w prywatnych projektach.

Firma ArcelorMittal dostrzega te potrzeby i od samego początku bardzo aktywnie wspiera działalność programu BUDUJ ZE STALI.

Wyjazdy szkoleniowe

Kolejną formą działalnością BUDUJ ZE STALI jest organizowanie wyjazdów szkoleniowych dla studentów. Uczestniczą oni w wyjazdach do zakładów wytwarzających konstrukcje stalowe lub pokrycia elewacyjne czy dachowe. Do tej pory odwiedzono zakłady METALBARK sp. z o.o. sp. k., MOSTOSTAL SIEDLCE sp. z o.o., MOSTOSTAL WECHTA sp. z o.o. , PRUSZYŃSKI sp. z o.o oraz hutę ArcelorMittal Poland w Katowicach.

W trakcie wyjazdów studenci mają okazję zapoznać się w praktyce ze sposobem funkcjonowania dużych zakładów wytwórczych.


Do współpracy w ramach partnerstwa w programie BUDUJ ZE STALI zaproszone są wszystkie firmy działające na rynku konstrukcji stalowych: dostawcy stali, wytwórcy konstrukcji stalowych, przedsiębiorstwa projektowe i podmioty zapewniające oprogramowanie i maszyny dla przemysłu.

W ramach programu odbywają się seminaria, warsztaty i konferencje organizowane na terenie najciekawszych obiektów wykonanych ze stali oraz w wytwórniach konstrukcji stalowych.

ArcelorMittal, jako jeden z partnerów programu, aktywnie uczestniczy w różnych formach jego działalności.

Dzień Stali

Jest to największe wydarzenie branży stalowej w Polsce i ma ono charakter cykliczny. Pierwsza edycja Dnia Stali miała miejsce w 2018 roku i z miejsca okazała się dużym sukcesem. Na tym spotkaniu pojawiło się ponad 130-tu uczestników reprezentujących bardzo zróżnicowane gałęzie branży budowlanej. Obok architektów i projektantów, na konferencji obecni byli przedstawiciele wytwórni konstrukcji stalowych, reprezentanci instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz wykładowcy i studenci uczelni technicznych.

W ramach II Dnia Stali odbędą się wystąpienia specjalistów i autorytetów branży – cenionych przedstawicieli największych firm produkcyjnych, cynkowniczych oraz architektonicznych i projektowych, a także stowarzyszeń i instytutów branżowych.


Seminaria BUDUJ ZE STALI

Seminaria BUDUJ ZE STALI odbywają się na największych branżowych wydarzeniach targowych w Polsce, takich jak BUDMA i AUTOSTRADA-POLSKA.

O wysoki poziom merytoryczny seminariów dbają przedstawiciele czołowych firm dostarczających stal, oprogramowanie projektowe i maszyny dla przemysłu, a także przedsiębiorstwa produkcyjne i cynkownicze.


Spotkania z cyklu site visit

Uczestnicy "site visits" mają okazję poznać wyróżniające się obiekty stalowe od kuchni.

W ramach cyklu spotkań odbywających się na najciekawszych obiektach wykonanych ze stali do tej pory uczestnicy mieli okazję odwiedzić: nowoczesny dworzec PKP Nowa Łódź Fabryczna, najwyższy biurowiec w Polsce Warsaw Spire, stadion PGE Narodowy czy też zrewitalizowany Hotel Warszawa.
Warsztaty na Politechnikach

BUDUJ ZE STALI organizuje zajęcia na uczelniach technicznych poświęcone projektowaniu i budowaniu obiektów stalowych. Do tej pory zajęcia te zorganizowano na Politechnikach: Warszawskiej, Białostockiej, Częstochowskiej, Opolskiej i Rzeszowskiej. Ta współpraca ciągle jest rozszerzana - odbywają sie również szkolenia wyjazdowe - np. dla Politechniki Koszalińskiej

Po zakończeniu warszatów wszyscy uczestnicy otrzymują stosowne certyfikaty potwierdzające nabycie nowych umiejętności.