Indar Wind Energy

Indar Wind Energy, oddział grupy Indar założony w 1940 roku, od 1998 roku projektuje i produkuje generatory energii wiatrowej. Rosnące zapotrzebowanie na energię wiatrową oraz szybki rozwój nowych technologii i specyfikacji turbin wiatrowych stanowią poważne wyzwanie dla projektantów i producentów. Dlatego też Indar Wind Energy liczy na firmę ArcelorMittal jako jednego ze swych głównych dostawców. Producent polega również na wysoko wykwalifikowanym zespole badawczo-rozwojowym firmy ArcelorMittal w zakresie opracowywania nowych gatunków stali.

Energia wiatrowa: ważny element w osiągnięciu neutralności klimatycznej

W trakcie przejścia na czystą i obiegową gospodarkę, formalnie podsumowaną w "Zielonym Ładzie" Unii Europejskiej w 2019 roku, zwiększenie dostępności energii odnawialnej ma kluczowe znaczenie, a energia wiatrowa odgrywa ważną rolę.

Oczekuje się, że energia wiatrowa będzie stanowić co najmniej połowę zapotrzebowania Europy na energię elektryczną do 2050 roku. Aby osiągnąć ten cel, Europa musi co roku uruchamiać ponad dwa razy więcej nowych instalacji energii wiatrowej niż w 2019 roku. Stąd sektor stoi przed ogromnym wzrostem liczby lądowych i morskich farm wiatrowych. Wymaga to znacznych wysiłków ze strony producentów generatorów energii wiatrowej, takich jak Indar, ale także producentów stali elektrotechnicznej.Szybki rozwój rynku: wyzwanie dla łańcucha dostaw

Od wielu lat Indar polega na firmie ArcelorMittal Europe - Flat Products jako głównym dostawcy stali NGO (non-grain oriented) dla swoich generatorów energii wiatrowej.

Teraz, gdy rynek domaga się potężniejszych maszyn i większej wydajności, w odpowiedzi na presję branży i inicjatywy takie jak „Zielony Ład”, sektor energii wiatrowej wymaga innowacji produktowej. Firma ArcelorMittal opracowuje nowe gatunki stali elektrotechnicznej oraz udoskonala istniejące, by sprostać wymaganiom stawianym przez klientów takich jak Indar.

Xabier Irure, dyrektor handlowy firmy Indar Wind Energy, upatruje głównych atutów firmy ArcelorMittal w wysoko wykwalifikowanym zespole badawczo-rozwojowym oraz możliwościach produkcyjnych firmy.
W Europie, nacisk na energię odnawialną wraz z wprowadzeniem pojazdów elektrycznych spowoduje boom w zapotrzebowaniu na stal elektryczną w perspektywie średnioterminowej. Jedną z obaw firmy Indar jest brak lokalnych możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na stal elektryczną NGO w UE. Na szczęście, Indar zdaje sobie sprawę, że firma ArcelorMittal przewidziała ten problem i jest dobrze przygotowana do rozszerzenia swoich zdolności produkcyjnych.

Morskie wieże wiatrowe: im większe, tym lepsze

Indar Wind Energy projektuje i buduje również lądowe i morskie turbiny wiatrowe. Podczas gdy turbiny lądowe mają zazwyczaj wysokość od 70 do 160 metrów i generują od 2 do ponad 6 megawatów (MW) energii, w przypadku turbin morskich - im większe, tym lepsze. Istnieją już projekty wież morskich o wysokości do 240 metrów, które mogą generować ponad 12 MW energii.

Budowa tych wysokich wież morskich wymaga również szerokiej odpowiedzi ze strony dostawców stali. Firma Indar może teraz liczyć na firmę ArcelorMittal w kwestii budowy swoich wież wiatrowych, gdyż dostarcza ona blachy ciężkie o szerokości do 2200 mm i grubości 365 mm, ważące do blisko 19 ton.