Warunki użytkowania

Poniższe informacje regulują stronę internetową constructalia.arcelormittal.com, którą Grupa ArcelorMittal Europe oddaje do dyspozycji użytkownikom internetu. Korzystanie ze strony uwzględnia warunki użytkownika Portalu Internetowego (w dalszej części "Użytkownik"). Oznacza to, w momencie uzyskania dostępu, pełną akceptację każdego z poniższych warunków, zawartych w niniejszej informacji prawnej. ArcelorMittal Europe zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, jeśli uzna to za stosowne i bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik musi uważnie przeczytać poniższy tekst. Strona internetowa może podlegać modyfikacjom.

Nota prawna

Poniższe informacje regulują stronę internetową constructalia.arcelormittal.com, którą Grupa ArcelorMittal Europe oddaje do dyspozycji użytkownikom internetu. Korzystanie ze strony uwzględnia warunki użytkownika Portalu Internetowego (w dalszej części "Użytkownik"). Oznacza to, w momencie uzyskania dostępu, pełną akceptację każdego z poniższych warunków, zawartych w niniejszej informacji prawnej. ArcelorMittal Europe zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, jeśli uzna to za stosowne i bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik musi uważnie przeczytać poniższy tekst. Strona internetowa może podlegać modyfikacjom.

Warunki użytkowania

ArcelorMittal Europe jest oficjalnym właścicielem strony internetowej Constructalia, a także domen z nią związanych.

Grupa ArcelorMittal Europe zgromadziła zawartość tej strony internetowej zgodnie z jej najlepszą wiedzą. Tym niemniej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za precyzję, niezawodność, spójność w treści strony internetowej ani w sposób pośredni, ani jawny. Nie gwarantuje też braku wirusów.

Grupa ArcelorMittal Europe zastrzega sobie prawo do opracowywania, modyfikacji, wyłączania lub włączania tekstów lub obrazów na niniejszej stronie internetowej, jeśli uzna to za stosowne i bez uprzedniego ostrzeżenia. Użytkownicy tej strony oświadczają, że na własną odpowiedzialność zgadzają się na te warunki.

Grupa ArcelorMittal Europe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednio lub pośrednio powstałe w wyniku dostępu i korzystania z tej strony. Nie odpowiada również za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych na tej stronie. Obejmuje to niedokładne informacje, pominięcie informacji, wirusy i brak dostępu do wspomnianej strony internetowej.

Niektóre informacje prezentowane na tej stronie mogą być prognozami na przyszłość w odniesieniu do strategii zarządczej i przemysłowej Grupy ArcelorMittal Europe. Te prognozy towarzyszą na ogół takim terminom jak "jest przewidywany", "jest wypróbowywany", "oczekuje się", "są wypróbowywane", "może", "tworzy" itp. Prognozy te mogą ulec zmianie i Grupa ArcelorMittal Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z decyzjami wynikającymi z takich prognoz.

Inne strony internetowe mogą łączyć się (linkować) z constructalia.arcelormittal.com, o ile będzie to zgłoszone do Grupy ArcelorMittal Europe przed publikacją łącza z constructalia.arcelormittal.com. ArcelorMittal Europe zastrzega sobie prawo do anulowania tego zezwolenia w przyszłości. Informacja o tych łączach nie oznacza, że Grupa ArcelorMittal Europe wydaje opinię na temat połączonych (linkowanych) stron. Nie daje gwarancji dla tych stron i nie bierze żadnej odpowiedzialności związanej z tymi stronami.

Constructalia.arcelormittal.com może również zawierać łącza do stron sieci Web, których działanie, kontrola lub nadzór nie należą do Grupy ArcelorMittal Europe. ArcelorMittal Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się poza niniejszą witryną internetową i które nie są zarządzane bezpośrednio przez naszego webmastera. Ponadto umieszczenie tych linków nie oznacza, że Grupa ArcelorMittal Europe wydaje jakiekolwiek opinie lub daje gwarancje związane z tymi linkami. Ponadto, grupa ArcelorMittal Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z dostępnością lub zawartością tych stron, ani za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.