EPD: Deklaracje Środowiskowe ProduktuEPD: Deklaracje Środowiskowe Produktu

Deklaracja EPD (Environmental Product Declaration) szczegółowo opisuje wpływ produktów budowlanych na środowisko na podstawie oceny cyklu życia (LCA). Jest tworzona przez producenta, a następnie weryfikowana przez niezależną stronę trzecią na podstawie ISO 14025 i EN 15804. EPD to deklaracje typu III według Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Celem tych deklaracji jest informowanie konsumentów o wpływie produktu na środowisko, umożliwiając im tym samym podążanie ścieżką zrównoważonego rozwoju.

Deklaracje EPD są szeroko stosowane w budownictwie, głównie do wykonywania oceny cyklu życia budynku LCA i porównywania różnych produktów o podobnej funkcjonalności (zgodnie z EN 15804).

Deklaracje EPD mają kluczowe znaczenie w procesie certyfikacji zrównoważonego budownictwa, takich jak LEED, BREEAM, DGNB, BNB lub HQE, a obecnie wprowadzane są również do krajowych przepisów budowlanych (np. we Francji). Deklaracje EPD przedstawiają producentom potencjał optymalizacji w całym okresie eksploatacji produktów. Mogą oni wykorzystać te informacje do ochrony zasobów, co skutkuje niskim wpływem na środowisko zbudowane i opłacalnością w całym cyklu życia.

Firma ArcelorMittal Europe rozpoczęła ambitny program uzyskiwania deklaracji EPD dla swoich produktów i tym samym dostarczania danych o wyrobach budowlanych, aby pokazać swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego budownictwa.

Prefabrykowane systemy stropowe


Film Institut Bauen und Umwelt e.V.: