Narzędzia projektowe

Profile:

  • Projektowanie konstrukcji stalowych: ramy portalowe, belki i słupy, kratownice i połączenia belkowo-słupowe
  • Projektowanie konstrukcji zespolonych: kolumny i belki kompozytowe, łączenia, zintegrowane belki stropowe
  • Belki ażurowe
  • Obliczenia ogniowe: wytrzymałość płyt stropowych, belek zespolonych i słupów, temperatura gazu i stali

Grodzice:

  • Oprogramowanie do projektowania wspornikowych i zakotwiczonych systemów ściennych
  • Obliczanie żywotności grodzic w różnych środowiskach
  • Analiza naprężeń w ścianach kombinowanych (HZM ™ / AZ®)
  • Projektowanie ekonomicznych prefabrykowanych belek oczepowych, w tym zbrojenie stalowe grodzic poddanych znacznym obciążeniom pionowym i / lub poziomym

Darmowe programy do projektowania rozwiązań zespolonych:

  •  Projektowanie lekkich rozwiązań zespolonych ze stropów ArcelorMittal

Oprogramowanie

Firma ArcelorMittal opracowała liczne bezpłatne narzędzia do wstępnego projektowania z zastosowaniem rozwiązań oraz produktów stalowych będących w jej asortymencie. Celem tych programów jest wsparcie inżynierów i architektów w ich pracy zawodowej. Narzędzia te pokazują różne aspekty konstrukcji stalowych i konstrukcji zespolonych w różnym zakresie, a także specjalne rozwiązania zgodnie z europejskimi normami - Eurokodami.

Dostępne do pobrania

Wszystkie programy obliczeniowe do wstępnego projektowania firmy ArcelorMittal są dostępne do pobrania bez żadnych opłat dla zarejestrowanych użytkowników Constructalii. Zarejestruj się już teraz i pobierz oprogramowanie, którego potrzebujesz!

 

TTV - Thickness Toughness Validator

TTV (Thickness Toughness Validator) to narzędzie programowe opracowane i obsługiwane przez ArcelorMittal Steligence® Engineering. Pierwsza wersja została wydana w lipcu 2023 roku i jest dostępna bezpłatnie do pobrania. Jest to proste, intuicyjne i szybkie narzędzie do walidacji detali konstrukcji stalowych, zgodnie z zaleceniami i wymaganiami zawartymi w normach EN 1993-1-10. W programie zaimplementowano metodę uproszczoną (EN 1993-1-10, punkt 2.3). Metoda zaawansowana (EN 1993-1-10, punkt 2.4) oparta na bardziej zaawansowanych metodach mechaniki pękania została również zaimplementowana dla określonych detali. Zarówno oprogramowanie, jak i podręcznik użytkownika znajdują się w folderze do pobrania.

W celu uzyskania pomocy można skontaktować się z zespołem technicznym Steligence® Engineering (steligence.engineering@arcelormittal.com). Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania należy uważnie przeczytać zastrzeżenia i instrukcję obsługi.

Wsparcie techniczne: Wyroby długie

Wsparcie techniczne: Grodzice

Ważne informacje

Narzędzia projektowe dostępne na tej stronie powinny być używane do wstępnego projektowania, w żadnym wypadku nie powinny być używane do projektowania końcowego.

Narzędzia te mogą być wykorzystywane bezpłatnie. Żadne prawa zastrzeżone nie przechodzą na użytkownika oprogramowania, którego własność i prawa intelektualne nadal należą wyłącznie do ArcelorMittal. Użytkownikowi nie udziela się żadnej gwarancji.

Grupa ArcelorMittal nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednio i / lub pośrednio poniesione w wyniku korzystania z oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia ArcelorMittal od wszelkich roszczeń bezpośrednich i / lub szkód pośrednich, a w szczególności wynikających z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania oprogramowania lub w wyniku użycia tego oprogramowania w nieodpowiednim lub niewłaściwym celu.