Narzędzia projektowe

Profile:

 • Projektowanie konstrukcji stalowych: ramy portalowe, belki i słupy, kratownice i połączenia belkowo-słupowe
 • Projektowanie konstrukcji zespolonych: kolumny i belki kompozytowe, łączenia, zintegrowane belki stropowe
 • Belki ażurowe
 • Obliczenia ogniowe: wytrzymałość płyt stropowych, belek zespolonych i słupów, temperatura gazu i stali
 • Obliczenia sejsmiczne: wymiarowanie obetonowanych słupów stalowych
 • Ekonomika: oszacowanie kosztów i ciężaru budynków jedno i wielokondygnacyjnych w konstrukcji stalowej
 • Zrównoważony rozwój: ocena cyklu życia i wpływ na środowisko obiektów kubaturowych i zespolonych obiektów mostowych

Grodzice:

 • Oprogramowanie do projektowania wspornikowych i zakotwiczonych systemów ściennych
 • Obliczanie żywotności grodzic w różnych środowiskach
 • Analiza naprężeń w ścianach kombinowanych (HZM ™ / AZ®)
 • Projektowanie ekonomicznych prefabrykowanych belek oczepowych, w tym zbrojenie stalowe grodzic poddanych znacznym obciążeniom pionowym i / lub poziomym

Darmowe programy do projektowania rozwiązań zespolonych:

 •  Projektowanie lekkich rozwiązań zespolonych ze stropów ArcelorMittal

Oprogramowanie

Firma ArcelorMittal opracowała liczne bezpłatne narzędzia do wstępnego projektowania z zastosowaniem rozwiązań oraz produktów stalowych będących w jej asortymencie. Celem tych programów jest wsparcie inżynierów i architektów w ich pracy zawodowej. Narzędzia te pokazują różne aspekty konstrukcji stalowych i konstrukcji zespolonych w różnym zakresie, a także specjalne rozwiązania zgodnie z europejskimi normami - Eurokodami.

Dostępne do pobrania

Wszystkie programy obliczeniowe do wstępnego projektowania firmy ArcelorMittal są dostępne do pobrania bez żadnych opłat dla zarejestrowanych użytkowników Constructalii. Zarejestruj się już teraz i pobierz oprogramowanie, którego potrzebujesz!

 

Wsparcie techniczne: Wyroby długie

Wsparcie techniczne: Grodzice

Ważne informacje

Narzędzia projektowe dostępne na tej stronie powinny być używane do wstępnego projektowania, w żadnym wypadku nie powinny być używane do projektowania końcowego.

Narzędzia te mogą być wykorzystywane bezpłatnie. Żadne prawa zastrzeżone nie przechodzą na użytkownika oprogramowania, którego własność i prawa intelektualne nadal należą wyłącznie do ArcelorMittal. Użytkownikowi nie udziela się żadnej gwarancji.

Grupa ArcelorMittal nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednio i / lub pośrednio poniesione w wyniku korzystania z oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia ArcelorMittal od wszelkich roszczeń bezpośrednich i / lub szkód pośrednich, a w szczególności wynikających z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania oprogramowania lub w wyniku użycia tego oprogramowania w nieodpowiednim lub niewłaściwym celu.